Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Els dies de malaltia

Els dies de malaltia

En un nen amb diabetis tipus 1, una malaltia relativament menor pot causar un deteriorament ràpid del control metabòlic. Una infecció, una cirurgia, una lesió o una alteració emocional important també pot influir negativament. En aquests moments augmenta la secreció d’hormones contrarreguladores i el nivell de glucosa en sang tendeix a augmentar. També s’estimula la producció de cetones en la sang i l’orina. Si no es corregeixen aquestes pertorbacions metabòliques poden progressar ràpidament i dona lloc a una cetoacidosi diabètica (CAD).

 Seguint atentament les pautes següents la majoria de las malalties dels nens poden gestionar-se amb èxit a casa.

Mai ometre les injeccions d’insulina

Els pacients amb diabetis tipus 1 necessiten insulina basal per viure i insulina ràpida per menjar. L’horari d’injeccions d’insulina dels nens amb diabetis no ha de variar durant els dies de malaltia. A vegades es requereixen més injeccions addicionals d’insulina ràpida (suplements) en presentar alts nivells de glucosa en sang, amb o sense cetones a l’orina. Això pot succeir tot i haver pres menys hidrats de carboni durant el període de malaltia.

En cas d’una malaltia gastrointestinal: el nen pot necessitar una gestió diferent. Les nàusees, vòmits i/o diarrea que es donen típicament en una gastroenteritis poden provocar una baixa concentració de glucosa en sang  (menys de 80 mg/dl). En aquesta situació, pot reduir-se la dosi d’insulina d’acció ràpida i intermèdia. Si trobem cetones a l’orina quan el nivell de glucosa en sang està per sota del 80 mg/dl serà degut a la privació d’hidrats de carboni (cetosi de gana o inanició).

Prevenir la deshidratació

Per a prevenir la deshidratació es recomana: 

 • Animar el nen a beure molts líquids. Els líquids han de contenir sal i potasi per a reemplaçar la pèrdua d’aquests electrolits que es donen amb una descompensació metabòlica.  Els líquids més convenients durant els dies de malaltia són: brou (ric en sal), aigua i sèrum oral.
   
 • Oferir líquids ensucrats si el nen no tolera la dieta oral i els seus nivells de  glucosa es mantenen baixos, com per exemple, les begudes carbonatades: Coca Cola® o llimonada, begudes isotòniques com Gatorade®, Aquarius®, Isostar®,… i sucs de fruita. 
   
 • Els líquids no ensucrats, si el nen pot continuar amb el seu pla d’alimentació i/o la seva glucosa en sang està per sobre de 200 mg/dl.

Líquids que ajuden a la rehidratació oral quan el nen està malalt

Producte Hidrats de carboni
(g/100 ml)
Sodi (Na+) 
(mEq/L)
Potasi
(mEq/L)
OralSuero® 1,4 13 7
Suc de poma 11,9 aprox. 0,4 26
Suc de taronja 10,4 aprox. 0,2 49
Gatorade® 5,9 21 2,5
Llet 4,9 22 36
Brou 0 129 – 149 8 aprox.
Coca-Cola® 10,9 4,3 0,1

Mesurar amb més freqüència els nivells de glucosa en sang i de cetones a l’orina

S’ha de mesurar la glucosa en sang cada dos o tres hores durant el dia i la nit, i les cetones a l’orina s’han de mesurar cada cop que el nen orini

En cas que la concentració de la glucosa en sang sigui baixa (menor de 80 mg/dl), s’ha de realitzar un control de glucosa cada hora fins que la glucosa en sang estigui per sobre de 80 mg/dl.

Si el nen utilitza bolquers: per mesurar la cetona a l’orina hem d’introduir una o dues boles de cotó en el bolquer i, quan hagi orinat, esprémer el cotó sobre la tira de prova de cetones per a mullar-la amb orina.

S’ha de tenir en compte que durant un període d’inanició (gana), malaltia, o quan la provisió d’insulina és insuficient per qualsevol motiu, la concentració de cetones a la sang augmenta ràpidament.

Recentment han aparegut nous medidors que mesuren les cetones en sang.

Els valors per sota de 0.5 mmol/L es consideraran normals. En individus sans que consumeixen una dieta normal, rica en hidrats de carboni, la concentració de cetones a la sang està normalment per sota de 0.5 mmol/L. Quan la concentració de cetones en sang en una persona amb diabetis mellitus tipus 1 arriba o supera un nivell de 3.0 mmol / L, generalment vol dir que s'ha desenvolupat una cetoacidosi diabètica (CAD). 

Administrar insulina addicional (dosi de reforç) 

Depenent dels nivells de glucosa en sang i de la presència i intensitat de lacetonúria (cetones a l'orina) o cetonèmia (cetones a la sang) s'ha d'administrar insulina addicional d'acció ultraràpida (Apidra ®, Humalog ® o Novorapid ®) cada 3 hores, o insulina d'acció ràpida (Actrapid ®) cada 4 ó 6 hores, fins que els nivells de glucosa en sang estiguin per sota de 200 mg / dl i la cetonúria s'hagi reduït fins a ser negativa.

Pauta orientativa de tractament amb insulina quan el nen està malalt

Glucosa en sang (mg/dl) <80 80 – 200 201 – 300 301  400 >400 
Insulina d’acció ràpida Reduir la insulina d’acció ràpida Dosi habitual * Dosi habitual Dosi habitual Dosi habitual
Suplement (insulina ràpida) Cap Cap C +: 5%
CC++: 10%
C++: 15%
C+++: 20%
Amb o sense cetones 20%
Insulina d’acció intermèdia o prolongada 50 – 75 % de la dosi habitual 75 % - a dosi habitual Dosi habitual Dosi habitual Dosi habitual
Quan mesurar la glucosa en sang? En 1 hora En 2 – 4 hores En 2 – 4 hores En 2 – 4 hores En 2 – 4 hores
Passos addicionals     Si no millora repetir suplements Si no millora repetir suplements i notificar a l’equip de diabetis Si no millora repetir suplements i notificar a l’equip de diabetis

Llegenda: 
C +: nivell de cetones baix
C++: nivell de cetones moderat
C+++: nivell de cetones intens

Notas:
* Dosi habitual a menys que el nen no vulgui o no pugui menjar normalment. En aquest cas, la dosi d’insulina d’acció ràpida s’ha de disminuir o posposar fins que el nen hagi menjat alguna cosa.
Aquesta pauta és orientativa i depèn de la capacitat estimada per menjar i beure que tingui el nen. En cas de dubte de si menjarà bé o no, hem de reduir la dosi a 2/3 parts de la dosi habitual. L'objectiu és mantenir el nivell de glucosa en sang en una franja de 80-200 mg / dl i mantenir l'orina lliure de cetones. La insulina addicional ("dosi de reforç o suplements") s'administra només en la forma d'acció ràpida (Actrapid, Humulina Regular, Humalog o Novorapid). La dosi de reforç es calcula amb un percentatge de la dosi diària total habitual (mitjana) d'insulina (la suma de les dosis d'insulines: acció ràpida, intermèdia i / o prolongada).

Exemple: 

Si la dosi diària total habitual del nen és de 30 unitats, una dosi d'un 10% addicional seria de 3 unitats, i una dosi d'un 20% addicional seria de 6 unitats. 

Quan el nivell de glucosa en sang està per sota de 80mg/dl i el teu fill té nàusees, vòmits o diarrea, i no té gana (és a dir, està en dubte l'habilitat del nen per tolerar líquids i / o menjar), la dosi d’insulina d'acció intermèdia s'ha de reduir inicialment a la meitat o dos terços de la dosi habitual. En aquesta situació, és important tenir present que poden ser necessàries dosis addicionals.

 

Tractar la malaltia de fons

Si sospitem que el procés de malaltia que està passant el nen necessita de tractament s'ha de consultar amb el seu pediatra. El pediatra s'encarregarà d'indicar el millor tractament per a resoldre la situació actual de malaltia. Com a qualsevol nen de la seva edat, és possible que el pediatra aconselli seguir un tractament farmacològic. Es pot utilitzar qualsevol medicament (antibiòtics, analgèsics, antitèrmics, mucolítics, antitussígens, ... ), però abans de tornar a casa s'aconsella consultar amb el metge o farmacèutic si el fàrmac conté sucres o si s'ha de tenir especial cura.

Senyals i símptomes que requereixen assistència mèdica

El nen ha de ser vist immediatament per un metge en qualsevol de les circumstàncies següents:

 • Senyals de deshidratació: boca o llengua seca, llavis esquerdats, ulls enfonsats, pell vermellosa seca, menys orina o pèrdua de pes.
 • Si és incapaç de consumir la quantitat recomanada de líquids o hidrats de carboni o es repeteixen durant més de quatre hores.
 • Si comença símptomes de cetoacidosi diabètica com nàusees, dolor abdominal, vòmits, hiperventilació o somnolència.
 • Si el nivell de glucosa en sang és major de 250mg/dl i hi ha cetones en l'orina durant més de 12 hores o la cetonèmia a la sang és elevada.
 • Si el nivell de glucosa en sang no pot mantenir-se per sobre de 80 mg / dl .
Última modificació:
28/11/2019