Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Complicacions

Complicacions

Quan una persona té una diabetis mellitus tipus 1, pot tenir dos tipus de complicacions: les agudes i les cròniques.

Complicacions agudes

Es produeixen en un determinat moment en el temps i són bàsicament dos:

Ambdues situacions si no es gestionen de la manera adequada poden comportar un important risc vital. Afortunadament, respecte les hipoglucèmies, la majoria de persones saben prevenir i remuntar correctament una baixada de sucre. D’altra banda, saben que la presència de cetones els ha d’alertar i han de consultar amb el seu equip sanitari.

Complicacions cròniques

El que preocupa més a les persones amb diabetis i les seves famílies és la possibilitat de complicacions cròniques. L'augment persistent de sucre en sang fa que els vasos sanguinis es vagin taponant, de manera que cada vegada és més difícil que la sang circuli cap a un òrgan determinat (els ulls, el ronyó, etc. ). Això fa que aquests òrgans deixin de funcionar bé. Certament aquells vasos sanguinis que són estrets i petits s’obstrueixen abans, i per això les complicacions més precoces són les microvasculars, amb afectació d'ulls o ronyó, per exemple.

S’anomenen complicacions cròniques perquè són originades per la presència de la malaltia durant molts anys. Quantificar al cap de quants anys sorgeixen las complicacions és difícil, depèn de cada persona i del seu control metabòlic. Molts estudis han demostrat que el risc de patir aquests problemes augmenta amb el mal control glucèmic, la llarga durada de la malaltia, una major edat i una història familiar de complicacions de la diabetis. És evident que la tensió arterial alta, el colesterol alt o el tabaquisme empitjoren encara més el risc de patir aquestes complicacions.

Per això és molt important intentar mantenir un bon control glucèmic i evitar altres problemes afegits que augmentaran la possibilitat de tenir problemes en el futur. La sort o la desgràcia és que la persona amb diabetis no tindrà símptomes fins que no hagi desenvolupat ja la complicació. És a dir, la persona no es trobarà malament per tenir glucèmies altes, però els seus vasos sanguinis estaran començant a patir. Cal prevenir i evitar la complicació per no tenir símptomes després.

Complicacions microvasculars

Les complicacions microvasculars són més comuns en la diabetis tipus 1 que les macrovasculars. Són :

  • Retinopatia diabètica: és l'afectació ocular i pot conduir a una ceguera. Les recomanacions actuals inclouen avaluar el fons de l'ull anualment en l'adolescents després de dos anys d'evolució i després de cinc anys en els nens prepuberals.
  • Nefropatia diabètica: és l'afectació del ronyó i pot acabar produint una insuficiència renal, és a dir que els ronyons deixin de funcionar. El primer signe que trobem és la presència de microalbuminúria, dit d'una altra manera, és pèrdua de proteïnes per l'orina. S'ha d'avaluar seguint la mateixa freqüència que la retinopatia diabètica i es realitza analitzant una mostra d'orina.
  • Neuropatia diabètica: és l'afectació dels nervis i amb el temps pot provocar dolor en cames, sensació de formigueig, problemes musculars, etc.

Complicacions macrovasculars

Les complicacions macrovasculars afecten els vasos sanguinis més grans com l'aorta, la caròtida o els vasos sanguinis de les extremitats. El dany originat en aquests vasos més grans pot provocar:

  • Mala irrigació de la sang a les cames principalment.
  • Infart de cor.
  • Infart cerebral.

La malaltia cardiovascular és la major causa de mortalitat en l'adult amb diabetis mellitus tipus 1, però és estrany que aparegui en persones joves.

Així que, encara que l'autocontrol glucèmic faci mandra i fer les coses bé no sembli important en el nostre dia a dia, és molt important mantenir-se ferm en la lluita diària per aconseguir un bon control metabòlic i evitar el risc de complicacions vasculars en el futur.

Tags: 
Última modificació:
13/05/2022