Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Quins medicaments puc donar al meu fill amb diabetis si es posa malalt?

Medicaments en comprimits
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Control
Silvia Marín - Pediatra endocrinólogo Hospital Sant Joan de Déu
Silvia Marín
Pediatra endocrinòleg

Una de les preguntes més freqüents dels pares de nens amb diabetis tipus 1 és quins medicaments poden prendre i quins no en cas de grip, angines o qualsevol altra malaltia.

Els medicaments amb sucre

Alguns medicaments contenen sucre i d'aquí la preocupació dels pares. Entre els diferents tipus de sucre dels medicaments estan: la sacarosa (el més freqüent), la lactosa, la fructosa i el sorbitol. No obstant això, el contingut en sucre que contenen és baix en general i influeix de forma lleu en els valors de glucèmia.

Cal recordar que les infeccions en si mateixes solen augmentar la glucèmia pel que quan un nen amb diabetis està malalt els seus controls tendiran a ser més alts, prengui algun altre fàrmac o no.

Fàrmacs que produeixen resistència a la insulina

D'altra banda, hi ha fàrmacs que, encara que no continguin sucre, poden augmentar els valors de glucosa en sang. Els més usats en pediatria són els de la família dels corticoides, com la prednisolona.

Aquests medicaments produeixen una insulinoresistència, és a dir, fan que la insulina actuï amb més dificultat, de manera que el sucre no pot entrar tan fàcilment a les nostres cèl·lules i augmenta la glucosa en sang. Depenent del tipus de corticoide, la dosi, o la via d'administració, l'augment de la glucèmia serà major o menor. Per exemple, els corticoides inhalats pugen molt menys la glucosa en sang que els que es prenen per via oral.

Quatre consells clau abans d'administrar medicaments a infants amb diabetis tipus 1

 1. Una persona amb diabetis pot prendre qualsevol medicament que necessiti. Sempre que sigui possible és millor triar un fàrmac que no augmenti la glucèmia, però si per la malaltia que presenta necessita prendre un medicament que pot augmentar la seva glucèmia, pot prendre'l. El més important és curar la seva malaltia o millorar els seus símptomes.
 2. Moltes malalties faran que la glucosa en sang augmenti, i encara més si es prenen determinats fàrmacs. Per això, cal fer controls de glucèmia més freqüentment i augmentar les dosis d'insulina segons aquests.
 3. Si es pot, és millor administrar el medicament coincidint amb un dinar i una dosi d'insulina per controlar millor l'aportació extra de sucre que pugui suposar el medicament.
 4. En general, és preferible prendre el medicament en comprimits i no en xarop, sempre i quan el nen ja sigui capaç de prendre comprimits. Habitualment la quantitat de sucre en els xarops és molt més gran.

A continuació es mostra un llistat confeccionat pel Servei de Farmàcia de l'Hospital Sant Joan de Déu on es recullen una sèrie de medicaments sense sacarosa. Tot i així, atès que pot haver-hi canvis en la composició, és convenient comprovar el prospecte.

Antibiòtics

Tetraciclines:
 • Minocin® 100 mg càpsules (Minociclina)
 • Vibracina® 50 mg/5ml suspensió i càpsules  100 mg (Doxiciclina)
Penicil·lines:
 • Penilevel® 400 mg càpsules (Fenoximetilpenicil·lina)
Amoxicilina:
 • Amoxicilina Mundogen 500 mg càpsules  
 • Amoxicilina Ardine 500 mg, 750 mg i 1 g comprimits i 500 mg càpsules  
Amoxicilina + àcido clavulànic:
 • Augmentine® 100/12.5 suspensió, tambié tots els comprimits i sobres de totes les dosis.
 • Amoxicilina/àcid clavulànic EFG suspensió i comprimits de qualsevol laboratori i dosi actualment en data juliol 2015 (pot variar a posteriori)
 • Amoxicilina/àcid clavulànic ArdineClav 500/125 i 875/125 comprimits
 • Amoxicilina/àcid clavulànic ArdineClav 100 mg/12,5 mg/ml pols per a suspensió oral
Cefalosporines:
 • Denvar® càpsules 200 mg i 400 mg (Cefixima)
 • Zinnat® comprimits 250 mg i 500 mg (Cefuroxima)
Macròlids:
 • Eritrogobens® 500 mg comprimits (Eritromicina)
 • Klacid® 500 mg comprimits i Klacid Unidia® 500 mg comprimits d'alliberament retardada (Claritromicina)
 • Myoxam® 600 mg comprimits (Midecamicina) 
 • Pantomicina® 500 mg comprimits i granulat per a suspensió oral 100 mg/ml (Eritromicina)
Altres:
 •   Fosfocina® 500 mg càpsules (Fosfomicina)

Antiparasitaris

 • Lomper® 100 mg comprimits (Mebendazol)
 • Flagyl® 250 mg comprimits (Metronidazol)

Analgèsics i antitèrmics

 • AAS 100 mg comprimits (Àcid Acetilsalicílic)
 • Aspirina® totes les presentacions (Àcid Acetilsalicílic)
 • Apiretal® 100 mg/ml solució oral i comprimits bucodispersables de 250 mg, 325 mg i 500 mg (Paracetamol)
 • Dolostop® Pediàtric 100 mg/ml solució oral i comprimits de 500 mg, 650 mg i 1 g (Paracetamol)
 • Efferalgan® 500 mg càpsules, comprimits bucodispersables de 500 mg i  comprimits efervescents de 500 mg i 1 g (Paracetamol)
 • Febrectal® 650 mg comprimits (Paracetamol)
 • Gelocatil®  solució oral de 650 mg i 1g i comprimits de 650 mg i 1 g (Paracetamol).
 • Gelocatil® Gripe comprimits (Paracetamol + Pseudoefedrina)
 • Junifen 40 mg/ml suspensió oral
 • Ibuprofè comprimits de diversos laboratoris: Normon...
 • Termalgin® 500 mg i 650 mg comprimits, sobres 1 g i solució oral 120 mg/5ml (Paracetamol)
 • Termalgin® Gripe granulat per a solució oral (Paracetamol + Fenilefrina + Clorfeniramina)

Antihistamínics:

 • Aerius® 5 mg comprimits, 5 mg comprimits bucodispersables, 5 mg liofilitzat oral i solució oral 0,5 mg/ml (Desloratadina)
 • Alerlisin® 10 mg/ml gotes, 1 mg/ml solució i 10 mg comprimits (Cetirizina)
 • Clarityne® 10 mg comprimits (Loratadina)
 • Clarityne Plus® 10 mg/240mg comprimits d'alliberament prolongada (Loratadina + Pseudoefedrina)
 • Ebastel® 1 mg/ml solució, Ebastel® Flas 10 mg, Ebastel® Forte Flas 20mg, Ebastel® 10 mg comprimits i Ebastel® Forte 20 mg comprimits (Ebastina)
 • Virlix® 10 mg comprimits (Cetirizina)
 • Virlix Plus® comprimits d'alliberament prolongada (Cetirizina + Pseudoefedrina)
 • Zyrtec® 10 mg/ml gotes, 1 mg/ml solució i 10 mg comprimits (Cetirizina)
 • Xazal® 5 mg comprimits, 0,5 mg/ml solució i 5 mg/ml gotes (Levocetirizina)

Antiasmàtics:

 • Aldobronquial® 2 mg/5ml xarop (Salbutamol)
 • Terbasmin® solució (Terbutalina)
 • Terbasmin® expectorant solució (Terbutalina + Guaifenesina)
 • Ventolin® 2 mg/5ml solució i 2 mg comprimits (Salbutamol)

Mucolítics i expectorants:

 • Flumil® i Fluimucil® totes les presentacions (N-Acetilcisteína)
 • Motosol® 3 mg/ml xarop i Motosol® Retard 75 mg càpsules d'alliberament prolongada (Ambroxol)
 • Mucosan® totes les presentacions i dosis: xarop, càpsules, pastilles de goma, comprimits i sobres (Ambroxol)
 • Pectox® 50 mg/ml i 100 mg/ml solució oral i Pectox® lisina 2,7 g sobres (Carbocisteína)
 • Ambroxol EFG 3 mg/ml i 6 mg/ml solució oral de qualsevol laboratori

Antitussígens:

 • Romilar® 15 mg/ml gotes i 15 mg comprimits (Dextrometorfano)
 • Toseina® xarop (Codeína)
 • Tosidrin® solució (Dihidrocodeína)

Antiàcids:

 • Almax® 1 g/7,5 ml suspensió, Almax® Forte 1,5 g suspensió i Almax® 500 mg comprimits mastegables (Almagato)
 • Bemolan® 200 mg i 800 mg gel en sobres (Magaldrato)

Antiemètics i procinètics:

 • Motilium® 1 mg/ml suspensió oral i 10 mg comprimits (Domperidona)
 • Primperan® 1 mg/ml solució oral i 10 mg comprimits (Metoclopramida)

Laxants:

 • Hodernal® 800 mg/ml solució oral (Parafina líquida)
 • Emportal® 10 g sobres (Lactitol)
 • Oponaf® 10 g sobres (Lactitol)

Vitamines i minerals:

 • Auxina® A masiva, Auxina® A+E normal, Auxina® A+E Fuerte i Auxina® E de totes les dosis (Vitaminas A i/o E)
 • Caosina® suspensió (Carbonat càlcic)
 • Ibercal® sobres i comprimits efervescents (Pidolat càlcic)
 • Ibercal D® sobres (Pidolat càlcic + Vitamina D)
 • Hidropolivit® gotes (Multivitamínic)

Ferro:

 • Ferplex® 40 mg solució oral
 • Lactoferrina® solució oral
 • Glutaferro® 170 mg/ml

Nota important: Aquest llistat pot no incloure les últimes modificacions en la composició dels medicaments recollits. Per això, abans de prendre un medicament és convenient comprovar que no contingui sacarosa: aquesta informació ha d'estar indicada tant a la caixa com en el prospecte.

Data de l'última revisió: 24/7/2015

Recorda: és preferible vacunar als nostres nens amb diabetis de la grip i del pneumococ per així disminuir el risc d'emmalaltir, de patir complicacions associades i del descontrol glucèmic afegit durant els dies de malaltia.

Última modificació: 
03/01/2023