Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Com has d'interpretar les fletxes del teu sensor de glucosa

Com has d'interpretar les fletxes del teu sensor de glucosa
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Control
Roque Cardona Hernández
Roque Cardona Hernández
Coordinador de la Unitat de Diabetis

El monitoratge continu de glucosa mesura els valors de glucosa al líquid intersticial, és a dir, el líquid situat a l'espai que hi ha entre les cèl·lules.

Els valors de glucosa que tenim al líquid intersticial i a la sang s'assemblen molt quan la glucosa és estable. Tanmateix, quan els valors de glucosa fluctuen (això és el més habitual en moltes ocasions, especialment en població pediàtrica) els valors entre el líquid intersticial i la sang s'assemblen menys.

Per solucionar aquesta diferència, els sistemes de monitoratge de glucosa intersticial aporten les anomenades fletxes de tendència. Les fletxes de tendència ens informen de la velocitat de canvi de la glucosa intersticial.

Com s'ha d'interpretar la informació de les fletxes de tendència

La informació que aporten les fletxes de tendència és molt rellevant, es refereix a com han variat les xifres de glucosa en els últims minuts. Amb aquesta informació podem saber el que ha estat passant en l'organisme amb anterioritat al moment en què es consulta el sensor i interpretar el que succeirà a continuació, com a predicció a futur.

La següent qüestió que sorgeix és com podem interpretar la informació de les fletxes de tendència i com es poden modificar les recomanacions d'administració d'insulina sobre la base d'aquestes. Per poder contestar aquesta pregunta, és important tenir en compte que el significat de les fletxes de tendència és diferent segons el sistema de monitoratge continu i difereix entre els diferents models comercials.

Per exemple, al sistema Freestyle Libre® d'Abbott, les fletxes de glucosa reporten informació de la manera següent:

Glucosa augmentant ràpidament (> 2 mg/dl per minut) o augment de 60-90 mg en 30 minuts
Glucosa augmentant (1-2 mg/dl per minut) o augment de 30-60 mg en 30 minuts
Glucosa canviant lentament (< 1 mg/dl per minut) 
Glucosa disminuint (1-2 mg/dl per minut) o disminuint 30-60 mg en 30 minuts  
Glucosa disminuint ràpidament (> 2 mg/dl per minut) o disminuint 60-90 mg en 30 minuts

Al sistema Dexcom®, la informació de les fletxes de tendència és diferent:

Glucosa no augmenta ni disminueix en més d'1 mg/dl per minut (o més de 10 mg/dl en 10 minuts)
Glucosa augmenta 1-2 mg/dl per minut (o 10-20 mg/dl en 10 minuts)
Glucosa augmenta 2-3 mg/dl per minut (o 20-30 mg/dl en 10 minuts)
⬆⬆ Glucosa augmenta més de 3 mg/dl per minut (o més de 30 mg/dl en 10 minuts)
Glucosa descendeix 1-2 mg/dl per minut (o 10-20 mg/dl en 10 minuts)
Glucosa descendeix 2-3 mg/dl per minut (o 20-30 mg/dl en 10 minuts)
⬇⬇ Glucosa descendeix més de 3 mg/dl per minut (o més de 30 mg/dl en 10 minuts)

Sobre la base d'aquesta informació, diferents autors i panells d'experts han elaborat recomanacions sobre com ajustar les dosis d'insulina.

Tanmateix, no existeix cap assaig clínic per avaluar l'efectivitat i la seguretat de les recomanacions per ajustar la insulina sobre la base de les fletxes de tendència. Per tant, aquestes recomanacions són molt individualitzables i poden ser útils per unes persones i menys útils per d'altres. A més, en el cas de població pediàtrica, les recomanacions estan molt condicionades per la sensibilitat a la insulina que existeix en les diferents franges d'edat i, per tant, encara resulta més difícil donar recomanacions precises.

Com ajustar les dosis d'insulina

A Espanya, un grup de professionals de la diabetis ha elaborat una recomanació sobre com ajustar les dosis d'insulina amb el sistema Freestyle Libre® d'Abbott. En el cas de la població pediàtrica, les recomanacions d'aquest panell estan basades en el mètode de l'Endocrine Society, que té en compte l'analogia de les fletxes de tendència entre el sistema Freestyle Libre® i el sistema Dexcom® per al qual van ser dissenyades.

Recomanacions per a ajustament de les dosis d'insulina basades en les fletxes de tendència del sistema Freestyle Libre® d'Abbott

Tendència

Factor de sensibilitat (FS) Ajustament de dosi de bol d'insulina prandial (UI)

<25

25-<50

50-<75

75-<125

≥125

+3.0

+2.0

+1.0

+0.5

No ajustament

<25

25-<50

50-<75

75-<125

≥125

+2.0

+1.0

+0.5

No ajustament

No ajustament

<25

25-<50

50-<75

75-<125

≥125

No ajustament

No ajustament

No ajustament

No ajustament

No ajustament

<25

25-<50

50-<75

75-<125

≥125

-2.0

-1.0

-0.5

No ajustament

No ajustament

<25

25-<50

50-<75

75-<125

≥125

-3.0

-2.0

-1.0

-0.5

No ajustament

Rangs de sensibilitat

Aquesta taula proporciona cinc rangs de sensibilitat. Generalment els i les pacients de menys edat tendeixen a presentar més sensibilitat a la insulina (FS més alt) mentre que els pacients de més edat tendeixen a presentar una sensibilitat menor (FS més baix).

  • Nens petits i preescolars (2-6 anys): sovint usen FS ≥125.
  • Nens mitjans i escolars (7-12 anys): gran variabilitat en FS.
  • Adolescents i adults joves (13-22 anys): sovint usen FS 25-50 o <50.

També poden fer-se ajustos a l'hora d'anar al llit, no obstant això, s'han de realitzar amb precaució si impliquen administrar insulina en aquest moment. Se suggereix un objectiu glucèmic en anar a dormir de 130 mg/dl amb glucosa canviant lentament (→) o augmentant (1-2 mg/dl per minut).

Conclusió

No podem donar recomanacions inequívoques per ajustar les dosis d'insulina sobre la base de les fletxes de tendència. Hi ha guies elaborades per diferents autors i panells d'experts que suggereixen com ajustar les dosis en els diferents sistemes, però no hi ha una evidència robusta en aquests suggeriments.

Bibliografia

Chico A, Aguilera E, Ampudia-Blasco FJ, Bellido V, Cardona-Hernández R, Escalada FJ et al. Clinical Approach to Flash Glucose Monitoring: An Expert Recommendation. J Diabetes Sci Technol. 2020;14(1):155-164. Laffel LM, Aleppo G, Buckingham BA, Forlenza GP, Rasbach LE et al. A Practical Approach to Using Trend Arrows on the Dexcom G5 CGM System to Manage children and Adolescents With Diabetes. J Endocr Soc. 2017; 20;1(12):1461-1476.


Última modificació: 
26/10/2022