Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Què és el CIDI

Un projecte pioner

El CIDI, el Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil, és un dels primers centre a Europa dedicat a la diabetis mellitus tipus 1 des d'un enfoc integral, combinant la triple funció d'impulsar línies d'investigació destinades a produir canvis significatius en aquesta malaltia; millorar l'atenció dels pacients; i sensibilitzar la societat sobre la diabetis infantil. Es tracta d'una iniciativa que parteix de les famílies afectades i que ha impulsat i desenvolupat l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i la Fundació per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació "La Caixa".

  • Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
  • Sant Joan de Déu Research Foundation
  • Obra Social "La Caixa"

Els nostres objectius

Recerca en diabetis tipus 1 - CIDI

Impulsar la recerca en DM1

La diabetis infantil és una malaltia crònica de la qual es desconeixen les causes. Es pot tractar, però no prevenir ni curar. La investigació permet donar esperances per millorar els tractaments i trobar en el futur una cura real. Alhora, el coneixement de la diabetis tipus 1 aportaria nous procediments per al tractament de la diabetis en general.

 

Atenció als pacients amb diabetis - CIDI

Millorar l'atenció dels pacients pediàtrics amb DM1

Treballem per seguir millorant l'atenció al pacient pediàtric consolidant la tasca assistencial que es desenvolupa a l'Hospital Sant Joan de Déu i oferint eines a les famílies que facilitin el seu dia a dia.

 

Sensibilització social sobre diabetis tipus 1 - CIDI

Augmentar la sensibilització social al voltant de la malaltia

La diabetis no és percebuda com una malaltia greu. Donar a conèixer com afecta el dia a dia dels nens malalts i les complicacions associades a la mateixa permetrà conscienciar de la importància d'invertir en aquesta malaltia.

 

Els orígens

L'any 2008 Antonio P. Navarro, pare d'un nen amb diabetis tipus 1 tractat a l'Hospital Sant Joan de Déu, va decidir impulsar el Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil (CIDI), amb l'objectiu de contribuir a la cura de la diabetis tipus 1. Ràpidament va aconseguir el suport de Jose Antonio Gran, un amic que, sense tenir cap vinculació personal amb la diabetis, es va implicar en el projecte aportant la seva experiència en la gestió i captació de fons.

L'aliança amb l'Hospital Sant Joan de Déu, de la mà del Dr. Ruben Díaz, va permetre posar en marxa CIDI-Sant Joan de Déu, l'únic centre a tot Europa dedicat a la diabetis mellitus tipus 1 des d'un enfoc integral.

Impulsors del CIDI

Gràcies al teu suport podrem avançar en el coneixement de la diabetis tipus 1.

Ajuda'ns - CIDI

Algunes xifres

  • S'estima que prop del 8% de la població mundial té diabetis (550 milions de persones) i hi ha més de 25 milions amb diabetis tipus 1. A la diabetis se la denonima la pandèmia silenciosa del segle XXI.
  • La diabetis tipus 1 apareix generalment en persones d'entre 0 i 20 anys i és una de les malalties cròniques infantils més freqüents als països desenvolupats.. 
Recerca clínica del CIDI