Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Què és la diabetis?

Què és la diabetis?

La diabetis mellitus és una malaltia que es caracteritza per l'augment dels nivells de glucosa en sang, situació que es denomina hiperglucèmia. Passa com a conseqüència de: 

  • la disminució de la formació d'una hormona anomenada insulina per part de les cèl·lules beta del pàncrees (diabetis mellitus tipus 1), 
  • una activitat insuficient d'aquesta hormona (diabetis mellitus tipus 2), 
  • causes genètiques (diabetis monogènica), 
  • després de determinades malalties o fàrmacs (diabetis secundàries). 

Gràcies a la insulina el cos utilitza l'energia de l'alimentació. En les persones amb diabetis, la glucosa procedent dels aliments no pot ser aprofitada de manera adequada per les cèl·lules dels teixits, el que comporta seriosos problemes metabòlics i pèrdua de pes.

Última modificació:
13/05/2022