Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Cura de la pell i diabetis tipus 1

Cura de la pell i diabetis tipus 1
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Control
Rocío Carmona
Rocío Carmona
Infermera d'educació terapèutica en diabetis

L'ús cada vegada més habitual de dispositius per al maneig de la diabetis, com monitors continus de glucosa (CGM), sistema Flash de monitoratge de glucosa o bombes d'infusió contínua d'insulina (ISCI), ha generat una preocupació creixent per la cura de la pell en les persones amb diabetis.

Aquests sistemes per al maneig de la diabetis van acompanyats d'un adhesiu que es fixa sobre la pell, que generalment cal reemplaçar als dos o tres dies, en el cas del catèter de la bomba d'insulina; als catorze dies, en el cas del sistema Flash; o després de set dies, en el cas d'altres sensors CGM.

Especialment les persones amb sensibilitat en la pell poden patir problemes dermatològics per l'ús continuat d'aquests sistemes. Si els problemes en la pell persisteixen, les persones poden sentir cert rebuig cap a l'ús d'aquestes tecnologies per al maneig de la diabetis.

Abans que els problemes dermatològics es converteixin en un motiu per a interrompre el tractament i haver de buscar alternatives, es poden prendre mesures preventives per tal de mantenir la integritat de la pell.

Mesures preventives per la cura de la pell

Per mantenir una pell sana aconsellem seguir aquestes recomanacions:

 • És molt important netejar adequadament la pell i assecar-la completament abans de col·locar el sensor i el catèter.
 • És necessari eliminar qualsevol rastre d'olis i cremes de la zona abans de col·locar un dispositiu.
 • Es recomana provar diferents tipus d'apòsits fins que es trobi el que s'ajusti més bé a cada pell i dispositiu. En el mercat hi ha multitud de possibilitats a l'hora de triar apòsits adhesius, segons la grandària, la forma (pretallats o rotlles per tallar a mida), el tipus d'adhesió, si són antitranspirables o transpirables, si són hipoal·lergènics per a minimitzar la irritació... Tot i que els que més s'utilitzen són pegats hipoal·lergènics amb pel·lícules transparents i cintes o “tiretes” tipus kinesiologia, també es poden combinar productes.
 • Els adhesius amb excessives propietats adherents poden causar lesions en la pell en el moment de la retirada.
 • Cal retirar acuradament l'adhesiu usant agents que eliminin la cola, com olis o productes que es venen en farmàcies.
 • Cal avaluar l'estat de la pell cada vegada que es retira el sensor o el catèter per canviar l'adhesiu i comprovar si hi ha evidència d'algun dany. Després, convé rehidratar la zona amb crema hidratant perquè la pell es torni a regenerar.

Com evitar la irritació de la pell

Els propis adhesius podrien irritar la pell. Per a evitar la irritació es poden utilitzar mètodes barrera que aïllin la pell de l'adhesiu. N'hi ha de líquids i de sòlids en forma d'apòsit. Quan la pell està neta i seca, es col·loca la barrera i després s'insereix el sensor o el catèter.

 • Si es fa servir el mètode barrera de tipus líquid, cal deixar-lo assecar abans d'inserir el sensor o el catèter.
 • Si es fa servir el mètode barrera de tipus pegat, el catèter es pot inserir directament damunt del pegat. No obstant això, si s'ha de fer servir el sensor és aconsellable fer un orifici en l'apòsit barrera abans de posar-lo sobre la pell. El sensor s'inserirà a través d'aquest orifici.

És important nodrir i hidratar la pell de manera tòpica per tal d'optimitzar la seva integritat. En les visites amb l'equip de diabetis valorem l'estat de la pell per identificar zones que presentin lipodistròfies i valorar l'absorció de la insulina, i també per determinar l'estat de la pell, ja que si no tenim un bon control metabòlic la cicatrització del teixit es veurà perjudicada.

Per això és tan important canviar sovint les zones d'inserció del sensor i el catèter, donar temps perquè es recuperi la zona abans de tornar a inserir-hi qualsevol sistema i hidratar les zones perquè es regeneri la pell.

Com cal tractar la pell en cas de reacció al·lèrgica

Les reaccions al·lèrgiques als materials poden ser tot un repte. En primer lloc, cal identificar quin és el problema i valorar-lo amb l'ajuda d'un dermatòleg.

 • Si la pell està intacta i no molesta, es pot aplicar loció hidratant per calmar i protegir la zona.
 • Si la pell està intacta però irritada, el teu equip de diabetis t'indicarà la loció adequada per tractar-la.
 • La pell lesionada s'ha de vigilar per evitar infeccions.

Si tens dubtes sobre la cura de la pell, consulta amb el teu equip de diabetis per tal de rebre indicacions personalitzades.

Última modificació: 
02/06/2023