Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Tipus de diabetis

Què és la diabetis?

Tipus de diabetis

Diabetis mellitus tipus 1

És la que afecta nens i adolescents, encara que l'edat d'aparició pot prolongar-se fins al voltant dels trenta anys d'edat. Està causada per una alteració immunitària que porta al propi organisme a destruir les cèl·lules beta del pàncrees, que són les especialitzades en la fabricació d'insulina. Per això, el seu tractament consisteix en l'administració d'insulina subcutània

La diabetis tipus 1 es produeix per múltiples factors que coincideixen en un mateix individu: una predisposició genètica sobre la qual actuen una sèrie de factors que desencadenen tot el procés de destrucció de les cèl·lules beta (factors infecciosos, dietètics, estrès ...).

Diabetis mellitus tipus 2

És la diabetis que apareix en l'edat adulta, encara que cada vegada es detecten més casos de nens i adolescents amb obesitat

Les causes poden ser múltiples, i les més importants són l'obesitat associada a una alimentació inadequada i la falta d'activitat física. Hi ha un major component genètic que en la diabetis tipus 1, és a dir, és més freqüent que aparegui si existeixen antecedents familiars. 

En aquest tipus de diabetis les cèl·lules beta del pàncrees encara produeixen insulina, però la insulina no treballa tant bé com hauria, o la quantitat produïda no és suficient per mantenir els nivells de glucosa en sang dins de la normalitat. 

Molts pacients amb diabetis tipus 2 poden tractar la seva diabetis perdent pes, canviant l'alimentació i augmentant l'exercici físic. Altres persones, a més, han de prendre medicaments (fàrmacs hipoglucemiants) que millorin l'acció de la seva insulina o, fins i tot, poden arribar a necessitar també l'administració d'insulina subcutània per controlar els nivells de glucosa en sang .

Diabetis monogènica

És una diabetis de causa genètica i molt menys freqüent. 

Diabetis secundàries

Diabetis que apareixen com a conseqüència de determinades malalties o fàrmacs.

Última modificació:
13/05/2022