Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Afecta la pubertat al control de la diabetis tipus 1?

Afecta la pubertat al control de la diabetis tipus 1?
Edat: 
9 a 13, 14 a 18
Control
Paula Ximena Molina Giraldo - Pediatra endocrinòleg Hospital Sant Joan de Déu
Paula Ximena Molina Giraldo
Pediatra endocrinòleg

La pubertat és el període de desenvolupament en què es presenten canvis biològics que marquen la transició entre la infància i l'edat adulta. Normalment, la pubertat comença entre els 8 i els 13 anys en les nenes, i entre els 9 i 14 anys en els nens i finalitza quan s'ha arribat a la maduració sexual completa, la capacitat reproductora i la talla adulta. Aquest procés implica l'anomenada estirada de creixement, així com l'inici de canvis emocionals, psicològics i mentals propis de l'adolescència.

La diabetis tipus 1 pot influir en la fisiologia de la pubertat, afectant el creixement lineal i els propis canvis d'aquesta etapa i, alhora, el procés fisiològic de la pubertat pot alterar el control de la diabetis tipus 1.

Durant la pubertat es presenta un augment de les necessitats d'insulina i existeix un canvi en les necessitats nutricionals que, unit als canvis emocionals, implica una dificultat en el control de la diabetis.

Sabem que un nombre important d'adolescents no aconsegueixen assolir els objectius proposats per la Societat Internacional per a la Diabetis Pediàtrica i de l'Adolescent (ISPAD) i que durant l'adolescència l'hemoglobina glicada experimenta un ascens significatiu que pot perdurar alguns anys després de l'edat pediàtrica. Per aquesta raó, aquesta etapa de la vida ens suposa un desafiament i una oportunitat única en el control de la diabetis.

Amb l'arribada de la pubertat les necessitats d'insulina canvien:

 • Les necessitats d'insulina s'incrementen de manera general durant la pubertat respecte al patró de la infantesa quan s'observa una més gran necessitat d'insulina en la part final del dia i la primera part de la matinada. Mentre que el patró típic de l'adolescència presenta un fenomen de l'alba, amb més falta d'insulina a partir de les 3-5 de la matinada i que es prolonga fins unes hores després d'aixecar-se.
 • La secreció nocturna d'hormona de creixement en aquesta etapa del desenvolupament pot incrementar les necessitats d'insulina, el que implica que l'adolescent té més risc de descompensar-se molt ràpidament i desenvolupar cetoacidosi quan s'ometen la dosi d'insulina de la nit.
 • Els canvis hormonals del cicle menstrual poden implicar canvi en els nivells de glucosa i en les necessitats d'insulina. Així es pot experimentar un augment dels nivells de glucosa la setmana anterior a la menstruació i presentar xifres més baixes a l'inici del període, tanmateix, aquest patró pot ser variable.

8 recomanacions per controlar millor la diabetis durant la pubertat

 1. Involucrar l'adolescent en la presa de decisions sobre la pauta d'insulina que s'adapti millor als seus horaris diaris, àpats, exercici i hàbits de son, afavorint el guany d'independència pel que fa a la gestió de la diabetis de manera progressiva.
 2. Modificar de manera activa la pauta d'insulina d'acord amb els valors enregistrats en els últims dies/setmanes identificant tendències a la hiperglucèmia o a la hipoglucèmia. En cas d'utilitzar un sensor de monitoratge continu de glucosa, s'obtindrà una valuosa informació amb les descàrregues del dispositiu.
 3. És especialment important administrar correctament la insulina de la nit (insulina ràpida i lenta, si correspon) en la dosi i zona indicades i amb els temps d'espera adequats.
 4. Si es realitzen modificacions en l'alimentació, cal ajustar la dosi d'insulina a aquests canvis.
 5. Adaptar la pauta d'insulina i alimentació als canvis d'activitat física.
 6. Si s'està en teràpia amb bomba d'insulina i es té l'opció de programar diferents basals, utilitzar aquesta eina i valorar augmentar la quantitat d'insulina durant les primeres hores del matí.
 7. Identificar tendències i patrons que es repeteixin per efecte de les diferents fases del cicle menstrual sobre els nivells de glucosa, així es podrà ajustar amb antelació les dosis d'insulina. Per fer-ho, pot ésser necessari un augment de la freqüència de controls de glucosa principalment els dies previs a la menstruació.
 8. Informar-se de les adaptacions necessàries de la pauta d'insulina i alimentació si se'n van a fer canvis d'horari (per exemple, sortides nocturnes) i rebre formació relacionada amb el consum d'alcohol si es preveu un inici de contacte amb aquestes begudes.

El control de la diabetis tipus 1 al llarg de les diferents etapes del desenvolupament és un desafiament per a totes les famílies. Adapta't tan bé com puguis a l'emocionant repte de la pubertat.

Bibliografia

Última modificació: 
06/02/2023