Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Com es diagnostica la diabetis

Què és la diabetis?

Com es diagnostica la diabetis

Per diagnosticar la diabetis cal fer tres examens:

  • Prova de glucosa
  • Prova de cetones en orina
  • Test de tolerància oral a la glucosa 

A un nen se li diagnostica diabetis si: 

  • El seu nivell de glucosa en sang és superior a 126 mg/dl quan es desperta, abans de menjar o beure, i després d'haver estat en dejú durant almenys 8 hores. 
  • El seu nivell de glucosa en sang és superior a 200 mg/dl en qualsevol moment del dia (comprovat més d'una vegada). 
  • Durant la prova de laboratori del test de tolerància oral a la glucosa (TTOG) els nivells de glucosa són iguals o superiors a 200 mg/dl en qualsevol moment durant les 2 hores que dura la corba.
Tags: 
Última modificació:
13/05/2022