Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Mesurador continu de glucosa (CGM / FGM): què és i quins beneficis té

Mesurador continu de glucosa (CGM / FGM): què és i quins beneficis té
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Control
Irune Goicoechea - Enfermera-Educación terapéutica en diabetes Hospital Sant Joan de Déu
Irune Goicoechea
Infermera-Educació terapèutica en diabetis

Un mesurador continu de glucosa (també conegut per les sigles CGM/FGM) és un dispositiu que permet monitoritzar la glucosa en el líquid intersticial de forma contínua mitjançant un sensor que es porta inserit en el teixit subcutani. Aquest dispositiu ofereix lectures de glucosa cada cinc minuts aproximadament, i això permet conèixer els valors de glucosa en temps real durant les 24 hores del dia.

El sensor de glucosa conté compostos reactius sensibles a la glucosa, que mesuren contínuament la seva presència en el líquid intersticial. Diversos estudis han comprovat que la difusió de glucosa en sang i en el líquid intersticial presenta un desfasament breu de cinc a deu minuts entre tots dos.

La glucosa es difon lliurement des dels capil·lars (és a dir, des de la sang) a l'espai intersticial (situat entre les cèl·lules). Per això, mesurar la glucosa del líquid intersticial és un indicador fiable de les concentracions de glucosa en l'organisme, i permet que les persones amb diabetis puguin realitzar un seguiment dels seus nivells de glucosa en temps real i obtenir informació sobre la tendència de la glucosa.

Beneficis de mesurar la glucosa en el líquid intersticial 

Mesurar els nivells de glucosa en el líquid intersticial ofereix molts beneficis:

  • Pot ajudar a aconseguir els objectius glucèmics.
  • Pot ajudar a aconseguir un nivell adequat d'hemoglobina glicosilada (HbA1c).
  • Ajuda a disminuir les fluctuacions de la glucosa.
  • Ajudar a reduir els episodis d'hipoglucèmia
  • Permet reduir el nombre de controls de glucèmia capil·lar al llarg del dia.

Permet reduir el nombre de controls de glucèmia capil·lar al llarg del dia.

Situacions en què es recomana realitzar un control de glucèmia capil·lar amb mesurador

Tot i que utilitzar un sistema de monitoratge continu permet reduir el nombre de controls de glucèmia capil·lar en l'autogestió de la diabetis, hi ha ocasions en les quals es recomana utilitzar un mesurador de glucosa en sang per comprovar si les lectures obtingudes amb el sensor coincideixen amb les que s'han obtingut amb el mesurador.

Es recomana usar un mesurador:

  • Durant els períodes en què els nivells de glucosa estiguin canviant ràpidament.
  • Per confirmar un episodi d'hipoglucèmia o d'hipoglucèmia imminent notificat pel sensor.
  • Si els símptomes que sent la persona no concorden amb la lectura del sistema de monitoratge.
  • En hiperglucèmia amb valors molt elevats, per sobre de 200 mg/dl -250 mg/dl, en funció del tipus de sensor.

Els sistemes de monitoratge continu de glucosa aporten molta informació. Aprofita-la! 

Última modificació: 
11/06/2020