Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

El pla d’alimentació

Nutrició

El pla d’alimentació

El pla d’alimentació està dissenyat combinant les directrius de consensos de societats científiques internacionals i les dades de l’evidència científica, sense oblidar els costums familiars i personals.

Les necessitats nutricionals dels infants i adolescents amb diabetis són les mateixes que les de la resta de nens de la seva edat, però és possible que en algunes etapes es modifiqui el pla en funció de necessitats específiques d’aquella etapa. Per exemple, després del debut és freqüent tenir una època en què les hipoglucèmies es tornen més freqüents tot i que les dosis d’insulina siguin mínimes. 

Sovint, mantenim unes quantitats d’hidrats de carboni al sopar superiors a les que prendria sense diabetis per a evitar hipoglucèmies durant la nit quan no és possible ajustar més la dosi d’insulina. Però sempre s’ha de treballar entre pacients, famílies i equip sanitari per a que l’alimentació sigui  el més normalitzada possible.

Actualment els consensos internacionals de recomanacions nutricionals en edat pediàtrica estableixen que entre l’aport total de calories de l’alimentació hauria de ser

No existeix evidència científica de que una alimentació amb un altre repartiment en les calories sigui més o menys beneficiosa per a la salut.

Més enllà del càlcul de plans d’alimentació, sempre s’ha de buscar l’equilibri i la qualitat alimentària. Si per menjar les racions d’hidrats de carboni pautades sempre deixem l’amanida o la verdura, o si per complir les racions pautades sempre ens quedem amb gana, aquest pla no resultarà adequat.

La diabetis tipus 1 és una malaltia crònica. És molt important que el pla d’alimentació sigui no només adequat, sinó que ens proporcioni un bon estat de salut física, mental i social.

Tags: 
Última modificació:
30/04/2020