Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Consells

Adolescent parlant amb el seu pare dins un cotxe - Barry Lenard - Flickr - CC BY-NC 2.0
Edat: 
9 a 13, 14 a 18
Emociones

Dialogar i escoltar als nostres fills, i conèixer les seves preocupacions sobre la seva sexualitat són actituds que ajuden a preparar-los a ser responsables quan siguin actius sexualment.

Madre abarazando a su hijo - Scott Howse - Flickr - CC BY-NC 2.0
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Emociones

Una separació implica un profund impacte emocional en els fills per molt "bé que es faci". El mal control de la diabetis pot ser una crida d'auxili del nenuna eina per alertar i comunicar que, més enllà de la diabetis, alguna cosa que no funciona.

Esther Lasheras - Treballadora social - Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Esther Lasheras
Treballadora social
Adolescent llençant en l'aire flascons d'insulina - Jeff Millmore - Flickr - CC BY-NC-SA 2.0
Edat: 
14 a 18
Emociones

De vegades, en arribar a l'adolescència, el nen que portava "bé" la seva diabetis ha donat pas a un altre que es mostra rebel, abandona la dieta i s'oblida del que ja sabia. Passar del control al suport mantenint certa supervisió pot ajudar a treballar la seva autonomia i aconseguir que porti un millor control.

Rebequeria d'un infant - Autor: Eduardo Millo - Flickr - CC BY-NC-ND 2.0
Edat: 
0 a 5, 6 a 8
Emociones

Atendre les emocions dels fills és fonamental en els primers anys de la vida del nen, perquè garantitza el seu futur desenvolupament social i una bona qualitat de vida. Descubreix com treballar durant aquests primers anys habilitats com el control de les conductes impulsives, l'empatia, la motivació, el respecte i la col·laboració.

Polze en alt indicant aprovació - Kristian Niemi - Flickr - CC BY-NC-ND 2.0
Edat: 
14 a 18
Emociones

Reforçar positivament un adolescent quan es comporta com esperem pot augmentar la seva motivació i ajudar-lo a portar un bon control de la diabetis. La nostra conducta com a pares i educadors és clau per augmentar la seva autoestima, el desig de l'èxit i evitar la sensació de fracàs.

Pares consolant el seu fill trist
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Emociones

Viure amb diabetis es tasca complicada per als nens i per als pares. Et donem algunes claus per a aprendre a gestionar adequadament l'ansietat i altres emocions que poden aparèixer en la convivència amb la diabetis.

Bolígraf o pen d'insulina
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13
Emociones

Algunes estratègies útils per atenuar l'angoixa que provoquen les punxades diàries tant als nens com als pares.

Nen aprenent a pedalejar en tricicle amb el seu pare - Stacy Brunner - Flickr - CC BY-NC-SA 2.0
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Emociones

“Estàs alt?” és gairebé sempre la pregunta estrella. Però hem de recordar que el nen és sempre més important que el control de la diabetis.

Pares explicant un conte al seu fill
Edat: 
0 a 5, 6 a 8
Emociones

Entre els 4 i els 6 anys, els nens es fan menys obstinats i augmenten la seva capacitat de raonament, imaginació i comprensió verbal. És el moment d'implicar-los, a poc a poc, en una petita part del maneig de la seva diabetis, sense forçar, respectant el seu ritme.

Rebequeria d'un nen. Tim Malabuyo - Flickr - CC BY-NC 2.0
Edat: 
0 a 5
Emociones

Dels 0 als 4 anys, els nens no responen a raonaments, però sí a estímuls afectius, i tendeixen a imitar comportaments. L'actitud, la gestió de les emocions i les estratègies educatives dels pares poden ajudar els nens a suportar millor la seva condició.

Pages