Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Els divorcis o separacions, un procés de dol per als fills que pot afectar la diabetis

Madre abarazando a su hijo - Scott Howse - Flickr - CC BY-NC 2.0
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Emociones
Tags: 
Esther Lasheras - Treballadora social - Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Esther Lasheras
Treballadora social

Partim de la idea que, per molt "bé que es faci", qualsevol separació entre progenitors implica un profund impacte emocional en els fills i l'inici d'un procés de dol davant les nombroses pèrdues (Tizón, 2004).

I és que en una separació o divorci, certs escenaris es donen de forma inevitable com, per exemple, la pèrdua de la presència d'un dels progenitors amb la respectiva disminució de les funcions parentals, canvis de domicili i amics, pèrdua de poder adquisitiu i les seves conseqüències, la convivència forçada amb altres familiars o noves parelles dels progenitors, profunds canvis personals en els pares, etc. És evident que és un esdeveniment estressant que implica múltiples pèrdues, especialment per als fills, que es veuen atropellats per un huracà de canvis no desitjats.

No és estrany que sentiments de responsabilitat o culpa, de conflicte de lleialtat respecte a cada progenitor, de por a l'abandonament i a no ser estimat, acompanyin els nens durant el procés, col·locant-los en una situació d'elevada fragilitat i ansietat (Kelly, 1980 ).

Però, com passa en altres moments de la vida de transició en què experimentem pèrdues i canvis significatius, la majoria dels nens després d'un període d'adaptació a la nova situació aconsegueixen curar les ferides i conviure amb la seva nova realitat, sempre que quedin preservats i aliens a les desavinences entre els seus pares i amb l'ajuda i amor d'aquests.

No obstant això, en ocasions, a tot l'esmentat cal sumar la cruesa del patiment dels pares que converteixen la separació en un tortuós procés, sobretot quan els fills estan al mig i són utilitzats com a instrument per un i altre per pressionar i danyar-se. Llavors, les conseqüències per als nens són realment greus, fins i tot poden provocar resultats nefastos per a la salut física i emocional (J. Delval, 2006).

Quan hi ha un mal control de la diabetis

Les conductes antisocials i de risc, com el consum de drogues o l'omissió de tractaments com l'administració d'insulina en els nens amb diabetis, així com els problemes emocionals i psicològics, seran alguns dels efectes negatius que acompanyaran l'infant, no només durant el divorci, sinó que es poden arribar a cronificar per tota la seva vida (Sigle-Rushton, Hobcraft i Ciernan, 2005).

En molts casos, els pares tendeixen a creure que el mal control de la diabetis del seu fill, és justament només un problema relacionat amb la malaltia i la seva vivència, sense adonar-se que pot ser una crida d'auxili, una eina que utilitza el nen per alertar i comunicar que, més enllà de la diabetis, alguna cosa no funciona.

Mantenir un ambient de respecte i cura més enllà de la separació

Més enllà de prejudicis i construccions socials de si el matrimoni és bo i el divorci dolent, hem de tenir en compte que no és la separació dels pares en si la el que ocasiona els efectes negatius en els nens, sinó créixer en un ambient hostil, inundat de ressentiment, amb agressivitat i sense afectivitat.

I és que hem de tenir en compte que la relacions d’afecció (teoria que disposa que un nadó necessita desenvolupar una relació amb almenys un cuidador principal perquè el seu desenvolupament social i emocional es produeixi amb normalitat, habitualment els pares) que establim en la infància són fonamentals en el desenvolupament mental, de tal manera que condicionen les futures relacions, especialment, les de parella i les de família.

Si bé no tenim la fórmula per evitar que els fills pateixin amb la separació dels seus pares, sí sabem que la manera com els pares gestionen aquesta difícil vivència permetrà evitar que el dolor dels fills es perpetuï i disminueixin considerablement les seves possibilitats de viure sans i feliços.

Ser fill de pares divorciats no ha de significar una destinació de fracàs o infelicitat (RP Mercado, 2011).

Última modificació: 
01/09/2023