Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Adolescència: has provat el reforç positiu?

Polze en alt indicant aprovació - Kristian Niemi - Flickr - CC BY-NC-ND 2.0
Edat: 
14 a 18
Emociones
Tags: 

Reforçar positivament un adolescent quan es comporta com esperem pot ser clau per augmentar la seva motivació i ajudar-lo a portar un bon control de la diabetis. 

L'adolescència és un moment conflictiu en l'evolució de la diabetis des del punt de vista psicològic. En aquesta etapa els nois i noies s'enfronten a dos perills:

  • Sobrevalorar les limitacions de la seva malaltia, la qual cosa pot fer-los sentir inútils i desesperar-los.
  • Negar les seves limitacions reals i frustrar-se en excés quan no poden aconseguir les seves metes.

Per ajudar-los, és important que posem especial atenció en els missatges que donem als adolescents abans, durant i després de les tasques pròpies del tractament. La nostra conducta com a pares i educadors és molt important per estimular i reforçar la resposta que desitgem per part de l'adolescent.

Mostrar aprovació i orgull, una forma bàsica de reforçar positivament

El reforç positiu consisteix a facilitar a l’adolescent alguna cosa que li resulti agradable immediatament després d'una resposta desitjada. Podem proporcionar premis materials, extres en les seves activitats normals o també mostres d'afecte, interès, atenció, participació i acceptació.

Cal tenir en compte que el reforç ha de donar-se sempre com a resposta a una conducta, mai abans. Com més aviat es reforça positivament la resposta de l'adolescent, més probabilitats hi ha que la resposta desitjada es repeteixi en el futur.

Una de les formes més senzilles d'aplicar el reforç positiu consisteix a fer una cosa molt bàsica que sovint els pares i educadors oblidem: mostrar aprovació i orgull quan l'adolescent té un comportament o actitud correctes, independentment del resultat de tal comportament. 

La conducta oposada és criticar, exagerar i recordar contínuament les seves faltes i defectes, així com culpar-los dels seus errors. Això pot produir l'efecte contrari: que l'adolescent es desmotivi i deixi de sentir-se responsable de la seva salut.

El reforç positiu ajuda a augmentar les competències en la gestió de la diabetis

Encara que habitualment no ho manifestin, per als adolescents és de gran importància sentir l'aprovació dels pares i d'altres adults amb un paper important en les seves vides, i evitar el rebuig.

Una de les metes més característiques dels joves amb diabetis –juntament amb l'autonomia i l'autocontrol- és l'autoestima, el desig de l'èxit i l'evitació del fracàs. Reforçant positivament els adolescents estarem ajudant-los a incrementar la seva competència en una tasca tan complicada com és la teràpia de la diabetis.

El reforç positiu és una font important de motivació. Algunes maneres de posar-ho en pràctica són:

  • Apreciar els esforços que realitza el noi o noia.
  • Mostrar atenció cap al que explica l'adolescent.
  • Demanar-li que aporti les seves idees per resoldre eventuals dificultats.

Recorda: El reforç positiu és molt útil durant l'adolescència, però també en les etapes anteriors.

Última modificació: 
23/07/2018