Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Com modifiquem la pauta d'insulina lenta?

Com modifiquem la pauta d'insulina lenta?
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Control
Maria Teresa Rouco Gómez
Maria Teresa Rouco Gómez
Infermera-Educació terapèutica en diabetis

La pauta d'insulina que ens indica l'equip de diabetis és dinàmica i caldrà fer canvis en les dosis perquè la diabetis de l'infant estigui ben controlada.

Fem les modificacions de pauta d'1 en 1 unitat o de 0,5 en 0,5 unitats, en funció del dispositiu que utilitzem. Per fer una modificació de la pauta d'insulina hem d'esperar a observar que es mantingui un patró de tendència a la hiperglucèmia o a la hipoglucèmia.

Modificació d'insulina lenta Abasaglar®, Lantus® i Tresiba®

Les insulines lentes Abasaglar® i Lantus® tenen una durada aproximada de 20 a 24 hores. L'acció de la insulina lenta Tresiba® dura aproximadament 24 hores. Tot i que pot prolongar-se durant 36 o 42 hores, s'ha de tornar a administrar la dosi recomanada en 24 hores.

Administrem aquestes insulines generalment a l'hora del sopar o a la de l'esmorzar, i sempre a la mateixa hora. La funció d'aquestes insulines és mantenir els valors de glucosa estables al marge dels àpats.

Abans de modificar la pauta d'insulina, hem d'esperar a observar un patró mantingut de tendència a la hiperglucèmia o a la hipoglucèmia.

 • Si el valor de glucosa abans de l'esmorzar és major de 130 mg/dl: significa que la dosi d'insulina lenta és insuficient (llevat que l'infant hagi tingut una hipoglucèmia a la nit o que el valor de glucosa en el post-sopar estigui per sobre de 140 mg/dl).
 • Si el valor de glucosa abans de l'esmorzar és menor de 70 mg/dl: significa que la dosi d'insulina lenta és elevada.
 • Si els valors de glucosa abans d'anar a dormir són similars als valors a l'hora de llevar-se, mantindrem la mateixa dosi d'insulina lenta.
 • Si l'infant presenta hipoglucèmia durant la matinada (sense haver fet exercici físic), significa que la dosi d'insulina lenta és elevada.

Modificació d'insulina lenta Levemir®

La insulina lenta Levemir® té una durada de fins a 24 hores. Alguns infants la utilitzen una vegada al dia i d'altres dues vegades al dia. La seva funció és mantenir els valors de glucosa estables al marge dels àpats.

Si l'administrem una vegada al dia, les recomanacions per ajustar la dosi són les mateixes que les de les insulines lentes Abasaglar®, Lantus® i Tresiba®. Si l'administrem dues vegades al dia (esmorzar i sopar):

 • Ajustament de la dosi de l'esmorzar, si el valor de glucosa abans del sopar és:
  • Major de 130 mg/dl: significa que la dosi d'insulina lenta Levemir® és insuficient.
  • Menor de 70 mg/dl: significa que la dosi d'insulina lenta Levemir® és elevada.
 • Ajustament de la dosi del sopar, si el valor de glucosa abans de l'esmorzar és:
  • Major de 130 mg/dl: significa que la dosi d'insulina lenta Levemir® és insuficient (llevat que l'infant hagi tingut una hipoglucèmia durant la nit o que el valor de glucosa en el post-sopar estigui per sobre de 140 mg/dl).
  • Menor de 70 mg/dl: significa que la dosi d'insulina lenta Levemir® és elevada.
  • Si els valors de glucosa abans d'anar a dormir són similars als valors a l'hora de llevar-se, mantindrem la mateixa dosi d'insulina lenta Levemir®.
  • Si l'infant presenta hipoglucèmia durant la matinada (sense haver realitzat exercici físic), significa que la dosi d'insulina lenta Levemir® és elevada.

Modificació de la insulina intermèdia Insulatard® NPH

La insulina d'acció intermèdia té una durada de 8 a 12 hores. L'administrem en l'esmorzar, en el dinar i en el sopar. Per ajustar les dosis, si el valor de glucosa abans del següent àpat és:

 • Major de 130 mg/dl: significa que la dosi d'insulina NPH és insuficient.
 • Menor de 70 mg/dl: significa que la dosi d'insulina NPH és elevada.

Haurem d'anar adaptant la pauta d'insulina segons les nostres necessitats i rutines. Per tant, pot ser que necessitem una pauta diferent els dies d'escola, en les colònies o campaments, durant les vacances, etc. Consulta aquest article, si vols modificar la pauta de insulina ràpida.

Si t'ha quedat cap dubte, pots consultar aquest vídeo de la Unitat de diabetis del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. 

Última modificació: 
26/11/2020