Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Consells especials de seguretat amb insulina

Insulina

Consells especials de seguretat amb insulina

  • Guardar les ampolles o xeringues d'insulina fora de l'abast dels nens.
  • Si el nen s'administra ell mateix les injeccions ha d'estar supervisat per un adult. Cal verificar que la dosi d'insulina que està carregada sigui la correcta, i que s'injecta el més aviat possible, ja que un cop preparada la insulina perd part de la seva acció.
  • Fer els controls de glucosa en sang i administrar la insulina és una responsabilitat familiar. Cal adaptar el nivell de responsabilitat a les capacitats de l'infant i la família.
  • Identificar el nen amb un sistema (placa, carnet... ) on consti que té diabetis. L'educadora en diabetis pot indicar com obtenir-la.
  • Informar sobre la diabetis a professors, personal de guarderia, cangurs, entrenadors i a qualsevol adult que s'ocupi del teu fill.
  • Informar els metges, dentistes i altres professionals de la salut que el nen té diabetis i s'administra insulina.
  • Informar l'endocrinòleg sobre qualsevol medicació que el nen estigui prenent, inclosos els productes per refredats i de venda lliure (sense recepta).
Tags: 
Última modificació:
13/05/2022