Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Avantatges i desavantatges de la bomba d'insulina

Nena amb bomba d'insulina - Autor: Hospital Sant Joan de Déu ©
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Control
Larisa Suárez - Pediatra endocrinólogo Hospital Sant Joan de Déu
Larisa Suárez
Pediatra endocrinòleg

La bomba d'insulina és un dispositiu electromecànic que es basa en la infusió subcutània d'insulina, per això també es coneix com a ISCI (infusor subcutani continu d'insulina). 

La bomba administra la insulina de forma constant al llarg del dia segons una taxa basal, és a dir, seguint una quantitat d'insulina i una freqüència d'infusió determinada que ha estat programada prèviament per l'equip diabetològic, juntament amb el pacient i la seva familia.

A més, la teràpia amb bomba d'insulina requereix l'administració d'una quantitat addicional d'insulina durant els àpats (bolus prandial) o en cas d'hiperglucèmies (bolus corrector). Per a fer-ho, s'ha d'acceptar i activar la dosi d'insulina pressionant un botó de manera voluntària.

Avantatges de la bomba d'insulina

 • La taxa basal es pot programar a diferents velocitats d'infusió al llarg del dia, de manera que permet un millor ajust a les necessitats d'insulina.
 • Es pot augmentar o disminuir la taxa basal de forma temporal per un període de temps.
 • Els increments d'insulina es poden fer a dosis molt petites (0,025 U/hora), fet que resulta molt útil en lactants i nens petits.
 • Utilitza només anàlegs d'insulina d'acció ràpida.

Desavantatges de la bomba d'insulina

 • En cas de suspensió del subministrament d'insulina (obstrucció del catèter, etc.) pot augmentar ràpidament la glucèmia i el risc de desenvolupar cetoacidosi.
 • La bomba sempre està connectada al cos a través d'un catèter i sistema d'infusió, fet que pot resultar incòmode per a algunes persones.
 • La bomba o l'equip d'infusió es poden veure o notar-se sota la roba.
 • Suposa una major despesa que en la teràpia, amb múltiples dosis d'insulina.

Per a l'adequada gestió de la teràpia amb bomba d'insulina cal seguir aquestes 4 recomanacions:

 1. Tenir coneixements sòlids sobre la gestió de la diabetis. Això s'aconsegueix seguint un programa d'educació diabetològica.
 2. Conèixer, practicar i comptabilitzar les racions d'hidrats de carboni de la dieta.
 3. Realitzar els controls de glucèmia capil·lar de forma més freqüent i regular (mínim 6 controls/dia).
 4. Realitzar les descàrregues de la bomba a casa i fer modificacions amb criteri.

Recorda

 • És important tenir unes expectatives reals sobre el que implica la teràpia amb bomba d'insulina.
 • Les bombes d'insulina tenen una configuració programada, però el nen amb diabetis o els seus pares són els que accepten o no la dosi recomanada.
 • La bomba no funciona sola. L'èxit amb la bomba depèn de tu.
Última modificació: 
12/07/2016