Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Cercar

Resultats de la cerca

 1. Projecte SWEET: conclusions del seguiment de deu anys a joves amb diabetis tipus 1

  ... el primer i de 4,2 anys (1,4 – 7,7) en el segon. L' hemoglobina glicada (HbA1c) ajustada va millorar del 8,4 % al 7,9 % (p ... de la base de dades SWEET demostra una millora de l'hemoglobina glicada (HbA1c) durant un període de deu anys, de manera uniforme ...

 2. Congrés de la SED 2021: què s'hi va dir sobre diabetis tipus 1

  ... a mínim. La pràctica d'exercici regular millora l' hemoglobina glicada i la capacitat cardiorespiratòria, i això contribueix a ... pediàtrica, tot i que s'ha observat que els valors d'hemoglobina glicada no concorden amb els valors de temps en rang o en ...

 3. Eficàcia i seguretat de la insulina Glargina 300 enfront de Glargina 100 en infants i adolescents amb diabetis tipus 1

  ... insulina Glargina amb Lantus® pel que fa al canvi d' hemoglobina glicada (HbA1c) en els 6 primers mesos de tractament i al seu ...

 4. Sensor de glucosa: quines dades de la descàrrega és important entendre?

  ... és exactament el mateix, es tracta d'una estimació de l' hemoglobina glicada. Es calcula sobre la base dels controls de glucosa ... rang objectiu és una dada fins i tot més important que l'hemoglobina glicada, perquè aquesta última pot ser inferior a 7 % (és a ...

 5. Una dècada del programa de transició de pacients joves amb diabetis tipus 1 de pediatria a un hospital d'adults

  ... alterada. Els pacients que partien d'un valor d' hemoglobina glicada més baix i els que van participar en el curs en grup, millora significativa de l'hemoglobina de 0,5 %. A partir de l'any 2007 es van començar a ...

 6. Una hemoglobina glicosilada elevada després del debut es relaciona amb més complicacions en l'edat adulta

  ... Les dades presentades relacionen el valor mitjà d' hemoglobina glicosilada (HbA1c) als 3-15 mesos del diagnòstic de la DM1 en ...

 7. La dieta i els hàbits de vida saludables influeixen en el control metabòlic de la diabetis tipus 1

  ... de la diabetis de 14,5 anys i amb un valor mitjana d' hemoglobina glicosilada (HbA1C) de 8,25%. Es van recollir variables ...

 8. Natja o panxa? Quina és la zona d'inserció del catèter més recomanable en nens menors de 6 anys?

  ... corporal (IMC), necessitats d'insulina (U / kg / dia), hemoglobina glicosilada (HbA1c), total d' insulina basal (%), total ...

 9. Administrar un major nombre de bolus ajuda a portar un millor control metabòlic en pacients amb bomba d’insulina

  ... catorze dies consecutius, valorant la determinació de l' hemoglobina glicosilada i la descàrrega de la bomba.  Com a resultat, l'hemoglobina glicosilada mitjana va ser de 7.5 ± 0.8%. El nombre de bolus ...

 10. La diabetis tipus 1 i l'obesitat poden provocar alteracions en la funció renal de nens i adolescents

  ... Tanner (desenvolupament puberal), tensió arterial (TA), hemoglobina glicosilada (HbA1c), funció renal avaluada per la ... van ser més elevats que en els nens “controls”. L'hemoglobina glicosilada es va correlacionar amb la presència de microalbuminúria (a major nivell d'hemoglobina glicosilada més presència de microalbuminúria). L’estudi ...

Pages