Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

La relació de l'hemoglobina glicada amb el temps en rang en persones amb diabetis

La relació de l'hemoglobina glicada amb el temps en rang en persones amb diabetis
Dimarts, 27 Setembre, 2022

Estudis recents han reconegut les limitacions que presenta l'hemoglobina glicada (HbA1c) per descriure el control glucèmic tant a curt com a llarg termini. 

El monitoratge continu de la glucosa (MCG) proporciona dades robustes sobre el control glucèmic a curt termini i proporciona mètriques com el percentatge de temps en rang (%TIR), que ara s'informen de manera rutinària, per a descriure el canvi en el control glucèmic després d'una intervenció en un estudi clínic o un canvi en la teràpia en la cura d'una persona amb diabetis

A més, també han demostrat que el %TIR pot tenir associacions similars amb les complicacions microvasculars de la diabetis igual que la HbA1c. 

En un consens internacional, s'ha proposat que el percentatge de temps en rang (%TIR= 70–180 mg/dl), el temps per sobre dels rangs objectiu (>180 i >250 mg/dl) i el temps per sota dels rangs objectiu (<70 i <54 mg /dl) ha d'estar entre les mètriques clau derivades de MCG que descriuen el control glucèmic a curt termini

Per tant, és important comprendre com es relacionen aquestes mètriques, en particular, el %TIR amb la HbA1c. Per a fer-ho, s'han revisat estudis realitzats en persones amb diabetis tipus 1 i tipus 2 usant MCG amb múltiples dosis d'insulina o en combinació amb una bomba d'insulina

S'han inclòs aquells estudis que van informar %TIR i HbA1c obtinguts simultàniament a l'inici i al final de l'estudi. Així mateix, s'han incorporat els perfils d'autocontrol de glucosa capil·lar (SMBG) de set punts de l'Assaig de Control i Complicacions de la Diabetis (DCCT; on la HbA1c inicial mitjana va ser del 9,1%). L'estudi reflecteix els resultats aparellats de HbA1c-MCG de 1.137 persones i els resultats de HbA1c-SMBG de 1.440 persones. A més, incorpora dades de MCG de diferents poblacions de pacients durant un període de 10 anys.

Tots els assajos inclosos en aquesta anàlisi van informar un %TIR de 70 o 71–180 mg/dl, existint una relació lineal entre HbA1c i %TIR. 

Es descriu que un canvi del 10% en el %TIR (per exemple, entre el 50% i el 60%) equival a un canvi del 0,8% (9 mmol/mol) en la HbA1c. Pel que %TIR del 80%, 90% i 100% equivalen a una HbA1c de 5,9%, 5,1%, i 4,3%, respectivament.

L'anàlisi de la relació del %TIR amb la HbA1c en múltiples estudis proporciona la base per a desenvolupar el consens sobre quin hauria de ser el %TIR objectiu derivat de la MCG. En conseqüència, els objectius de %TIR han de ser del 65% i 70% per a l'objectiu de HbA1c 7% i 6,5%, respectivament. 

A més, atès que una intervenció terapèutica es considera eficaç si la millora de HbA1c és 0,4%, l'augment corresponent en %TIR seria de 5%. No se suggereix que el %TIR reemplaci a la HbA1c, ja que cap proporciona informació sobre el temps per sota del rang (TBR), que és una mètrica d'importància clínica. 

En resum, els autors refereixen que existeix una bona correlació entre HbA1c i %TIR en una àmplia gamma de persones, edats i tecnologies i especulen que aquesta relació pot permetre la transició a %TIR (potser en combinació amb altres mètriques derivades de MCG) com la mètrica preferida per a determinar el resultat d'estudis clínics, predir el risc de complicacions de la diabetis i avaluar el nivell glucèmic d'una persona individual.

Bibliografia: Robert A. Vigersky and Chantal McMahon. The Relationship of Hemoglobin A1c to Time-in-Range in Patients wit Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics. Vol. 21, Number 2, 2019.

Resumit per: Larisa Suárez, pediatra endocrinòleg a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.