Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

La consciència sobre els recursos personals dels nens, i la implicació dels pares, factors que influeixen en el control metabòlic de la diabetis tipus 1

Família bebent suc de taronja
Dimarts, 24 Novembre, 2015

Diversos estudis han demostrat que existeix una relació entre l’estatus socioeconòmic i variables com l’edat, el sexe o la duració de la malaltia, respecte al control metabòlic de la diabetis tipus 1.

Malgrat això, aquests factors no són fàcilment modificables. Per a cercar factors potencialment modificables, s’ha realitzat un estudi publicat per la revista Pediatric Diabetes, que intenta identificar recursos personals que tenen un efecte positiu en l’acompliment del tractament i el millor control metabòlic a llarg termini.

A l’estudi va participar una mostra de 78 nens i adolescents amb diabetis tipus 1 que varen completar els següents tests:

  • L’Essen Resource Inventory for Children and Adolescents (ERI-KJ) que pregunta sobre recursos personals, socials, estructurals i relacionats amb la migració.
  • El qüestionari DiabQuest¸ específic per a la diabetis, que varen completar tant els pacients com els seus pares, i que es fonamenta en qüestions sobre com afronten la malaltia, i els seus desitjos i necessitats en relació a la mateixa.

Les respostes a ambdós tests es varen correlacionar amb l’hemoglobina glicosilada (HbA1c) dels pacients. En relació amb els resultats de la primera escala, es va observar que els pacients que tenien una percepció positiva del seu propi cos, així com recursos positius en relació a la migració (per exemple, domini de la nova llengua) i una visió oberta respecte a la malaltia, presentaven un millor control metabòlic.

D’altre banda,  les respostes obtingudes amb el DiabQuest, varen permetre conèixer que quan existeix una concordança, entre pares i pacients respecte a la percepció de la diabetis, existeix un millor control metabòlic. També es va visualitzar  millor control en els pacients que aconsellarien “acceptació” de la malaltia a altres nens (HbA1c 7,7%), respecte als que aconsellarien un “control estricte” (HbA1c 8,1%).

L’anàlisi de la informació obtinguda mitjançant ambdós estudis permet arribar a la conclusió de què es poden identificar factors modificables mitjançant assessorament personal en els pacients pediàtrics. També es descriure la importància de què els pare siguin capaços d’adoptar el punt de vista dels seus fills, factor a tenir en compte en l’assessorament i seguiment dels mateixos. Destacar finalment que no existeix un  únic recurs que millori el control, sinó que diferents aspectes tenen un mateix efecte respecte al control metabòlic.

Article científic de referència: Blicke M, Körner U, Nixon P, Salgin B, Meissner T, Pollok B. The relation between awareness of personal resources and metabolic control in children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatric Diabetes. 2015; 16: 454-461.

Resumit per: Mireia Tirado, màster en Endocrinologia pediàtrica a l'Hospital Sant Joan de Déu.