Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Natja o panxa? Quina és la zona d'inserció del catèter més recomanable en nens menors de 6 anys?

Catèter de la bomba d'insulina - Flickr - Bill McBain - CC BY-NC-SA 2.0
Dilluns, 17 Novembre, 2014

En un estudi realitzat al Centre de Diabetis Pediàtrica "G. Stoppoloni" de Nàpols (Itàlia), es va valorar la relació entre la zona d'inserció de catèter de la bomba d'insulina i la millora del control glucèmic. 

El resultat d'aquest estudi observacional va mostrar que en nens en edat preescolar menors de 6 anys amb diabetis tipus 1 i tractament amb bomba d'insulina, la inserció del catèter per a la infusió d'insulina mostra una menor variabilitat glucèmica a les natges que quan la infusió de insulina és a l'abdomen.

L'estudi es va realitzar en 6 pacients entre 4 a 6 anys d'edat amb diabetis tipus 1 de més de 18 mesos d'evolució, en tractament amb infusió contínua d'insulina subcutània (bomba d'insulina) d'almenys 6 mesos de durada i amb nivells d'HbA1c <8,5%. Es van prendre en compte: l'índex de massa corporal (IMC), necessitats d'insulina (U / kg / dia), hemoglobina glicosilada (HbA1c), total d'insulina basal (%), total d'insulina en forma de bols (%) i esdeveniments adversos.

Durant l'estudi els nens van portar el catèter inserit a la natja durant 3 dies i altres 3 dies a l'abdomen, de forma aleatòria, mantenint un règim de 1.500Kcal, amb la distribució i horari constant durant els 6 dies d'observació. Es va realitzar un perfil de glucèmia capil·lar i es van obtenir dades d'un sensor de glucosa.

Els autors són conscients de la limitació de l'estudi, que va ser realitzat en pocs nens, i del curt temps d'estudi. No obstant això, la recerca mostra que la inserció del catèter en un lloc apropiat podria contribuir a una menor variabilitat de la glucèmia i millor control glucèmic en general.

Article científic de referència: 
Zanfardino A. et al. Continuous Subcutaneous Insulin Infusion in Preschool Children: Butt or Tummy, Which the best infusion set site? Diabetes Technology & Therapeutics. Volum 16, número 9, 2014.

Foto: Bill McBain - Flickr - Llicència CC BY-NC-SA 2.0