Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Els nens i adolescentes amb excel·lent control metabòlic practiquen tècniques i actituds relatives al maneig de la diabetis diferents als que tenen un mal control

Nena punxant-se el dit per fer-se un control glucèmic abans d'esmorzar - Hospital Sant Joan de Déu
Dijous, 14 Maig, 2015

Un treball realitzat a partir de les dades del registre T1D Exchange (registre que inclou dades de pacients de 58 centres pediàtrics de Diabetis dels Estats Units) i publicat a la revista Pediatric Diabetes va analitzar diversos factors que presentaven nens i adolescents amb excel·lent control metabòlic de la seva diabetis (definit per una hemoglobina glicada menor a 7.0%) respecte a aquells que presentaven un pobre control metabòlic (hemoglobina glicada superior a 9.0%).

El registre va incloure dades de participants d'edats compreses entre 6-17 anys i amb diabetis durant més 2 anys. El grup d'excel·lent control metabòlic incloïa 588 subjectes mentre que el grup amb pobre control metabòlic incloïa 2.684.

L'anàlisi va concloure que el grup amb excel·lent control metabòlic i el grup amb pobre control diferien radicalment en els paràmetres relatius al maneig de la diabetis. Els subjectes del grup d'excel·lent control metabòlic es realitzaven 5 o més proves de glucèmia capil·lar al dia, se saltaven menys bolus i es posaven la insulina ràpida abans dels àpats en lloc de fer-ho en començar o havent dinat.

Igualment els subjectes del grup amb excel·lent control metabòlic s'injectaven insulina per a qualsevol ingesta fora d'hores, utilitzaven un ràtio insulina-carbohidrat per calcular la quantitat d'insulina a l'hora dels menjars, s'administraven més insulina en forma de bolus i la dosi mitjana total d'insulina que s'injectaven era menor que la d'aquells que tenien un mal control metabòlic. 

Una altra dada a destacar és que la quantitat de pacients que usaven bomba d'insulina era major en el grup amb excel·lent control metabòlic respecte al grup de pacients amb mal control metabòlic (69% en el grup d'excel·lent control i 41% en el grup de pobre control). El nombre de cetoacidosi va ser major en el grup de mal control metabòlic, però el nombre d'hipoglucèmies greus va ser igual en tots dos grups. Finalment tampoc hi havia diferències en la quantitat d'exercici físic que realitzaven els pacients d'un i un altre grup. 

Aquest estudi permet concloure que els nens amb excel·lent control metabòlic tendeixen a exhibir unes tècniques i actituds relatives al maneig de la diabetis que difereixen marcadament d'aquelles que tenen els nens amb mal control metabòlic. És important el coneixement d'aquestes característiques específiques i comportaments per part dels professionals sanitaris i dels familiars i cuidadors dels nens amb diabetis per intentar aconseguir el millor control metabòlic possible de la diabetis.