Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

La dieta i els hàbits de vida saludables influeixen en el control metabòlic de la diabetis tipus 1

Nena menjant síndira - Pixabay - CC0
Dilluns, 21 Setembre, 2015

Segons un estudi publicat en la revista European Journal of Clinical Nutrition al juliol de 2015, la dieta i els hàbits de vida influeixen en el control metabòlic dels pacients amb diabetis tipus 1. Destaquen la importància del consum de fibra en la dieta i uns bons hàbits per mantenir un índex de massa corporal (IMC) saludable.

Aquesta anàlisi es va realitzar amb dades del projecte EURODIAB Prospective Complications Study, un estudi de seguiment de persones amb diabetis tipus 1, de 31 centres, de 16 països europeus. 

En l'anàlisi es van incloure només pacients amb 7 anys de seguiment: un total d'1.659 pacients, dels quals el 52,1% eren homes. La mitjana d'edat dels pacients era de 32,5 anys, amb una mitjana de durada de la diabetis de 14,5 anys i amb un valor mitjana d'hemoglobina glicosilada (HbA1C) de 8,25%.

Es van recollir variables nutricionals d'un registre alimentari de 3 dies; hàbits de vida com l'activitat física, el tabaquisme i el consum d'alcohol; i mesures de composició corporal tals com l'IMC i la relació cintura/maluc. Aquestes variables es van relacionar amb el control metabòlic de la diabetis, principalment els nivells de HbA1C, encara que també es van tenir en consideració els episodis d'hipoglucèmia greu.

Molta proteïna animal i poca fibra es relacionen amb nivells més alts de HbA1C

L'anàlisi de les dades nutricionals va concloure que el consum elevat de proteïna d'origen animal i el baix consum de fibra, tant la total com la soluble i la insoluble, es relacionen amb nivells més alts de HbA1C.

Cal destacar que solament el 7% dels pacients consumien els 30 grams de fibra al dia recomanats.

Altres estudis han relacionat un major consum de fibra amb una menor incidència d'esdeveniments cardiovasculars, letals i no letals, tant en persones afectes de diabetis tipus 1 com en la població general.

Quant al consum proteic, és important tenir en compte que altres estudis en diabetis tipus 1 en què no s'ha trobat associació entre el consum proteic i els nivells de *HbA1C, registraven solament consum de proteïnes totals, sense diferenciar l'origen animal o vegetal de les mateixes. 

L'estudi European Journal of Clinical Nutrition va trobar també una feble associació amb el tabac, que no va arribar a ser estadísticament significativa, i en canvi no es va trobar associació amb el consum d'alcohol. Es va observar també una lleu tendència a tenir nivells més baixos de HbA1C a major grau d'activitat física.

Una altra dada a destacar és la relació que es va trobar entre composició corporal i control metabòlic sent que, a major IMC i major índex cintura/maluc els nivells de HbA1C eren més elevats.

Els resultats d'aquest estudi estan alineats amb les recomanacions de l'American Diabetes Association, l'European Association for the Study of Diabetes i la recomanacions generals de fer una dieta rica en fruites i verdures, consum de cereal integral i mantenir un pes i IMC saludable.