Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Hipoglucèmia greu

Hipoglucèmia

Hipoglucèmia greu

Es considera que una hipoglucèmia és greu quan els símptomes inhibeixen la capacitat de reacció del nen davant de la situació, i requereix de l'ajuda d'una altra persona. Això passa quan es presenta un nivell tan baix en sang que el cervell no té prou glucosa per funcionar adequadament.

Els símptomes d'una glucèmia greu són:

 • Absència de la capacitat per ingerir aliments.
 • Pèrdua de consciència.
 • Presència de convulsió.

Com actuar

Quan un nen es troba inconscient o presenta una convulsió, està prohibit donar aliments per boca. En aquests casos s'ha d'injectar un medicament anomenat glucagó.

El glucagó augmenta els nivells de glucosa en sang i facilita recuperar el nivell de consciència. Si no es recuperés, s'ha d'acudir a urgències.

El glucagó ve en un kit de plàstic de color taronja que conté el glucagó en pols i xeringa pre - omplerta amb dissolvent per a solució injectable. Cal verificar la data de caducitat i reemplaçar-lo abans que caduqui.

Es recomana no llençar el glucagó caducat a la paperera, es pot utilitzar per fer pràctiques i familiaritzar-se amb el procediment per si mai es necessita usar d'urgència.

Glucagón

Com es prepara el glucagó

Abans de la seva injecció, el glucagó s'ha de preparar. S'ha de barrejar la pols del glucagó i el líquid seguint les instruccions que porta el kit. En reconstituir-lo, la xeringa conté glucagó en proporció (1 mg en 1 ml).

La dosi a injectar dependrà del pes i/o l'edat del nen o adolescent:

Depenent de l'edat Dosi de glucagó
Nens menors de 2 anys 0,3 ml
Nens entre 2 a 7 anys 0,5 ml = 1/2 vial
Nens majors de 7 anys 1 ml = 1 vial complet

Com injectar el glucagó

 • Col·locar el nen o adolescent de costat, les nàusees i vòmits són efectes secundaris freqüents del glucagó. En aquesta posició s'evita que s'ofegui si vomita.
 • Injectar el glucagó a la cuixa, natja o braç, via intramuscular o via subcutània, de la mateixa manera com s'injecta la insulina. No fer pessic.
 • El glucagó augmenta els nivells de glucosa en sang ràpidament, en 5 - 10 minuts.
 • Un cop recuperada la consciència, esperar 30 minuts i oferir un hidrat de carboni d'acció ràpida i un hidrat de carboni d'acció lenta per mantenir els nivells de glucosa en sang en una franja segura.
 • Posteriorment realitzar un control de glucèmia.

Com prevenir la hipoglucèmia greu

La hipoglucèmia greu és una situació que cal evitar. Per prevenir-la és molt important:

 • Realitzar el control de glucosa en sang regularment.
 • Conèixer els símptomes d'hipoglucèmia.
 • Tractar de manera adequada una hipoglucèmia lleu o moderada.
 • Conèixer les possibles causes dels episodis d'hipoglucèmia.
 • Modificar la pauta d'insulina, si es requereix.

Si s'ha presentat un episodi d'hipoglucèmia greu, hem de contactar amb l'equip diabetològic per investigar les causes i reconsiderar la dosi d'insulina.

Quan acudir a urgències

 • No tenim la capacitat d'injectar el glucagó en cas d'urgència per hipoglucèmia greu.
 • El nen o adolescent es recupera però presenta fort mal de cap o insensibilitat en braços o cames.
 • El nen o adolescent no recupera la consciència passats uns 15 minuts després d'haver administrat el glucagó.
 • La convulsió persisteix 5 minuts després d'haver administrat el glucagó.
Última modificació:
17/03/2020