Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Joves amb diabetis i tabac, una relació de risc

Noia fumant un cigarret - Federico Ravassard - Flickr - CC BY-NC-SA 2.0
Edat: 
9 a 13, 14 a 18
Control
Carmen Yoldi - Enfermera-Educación terapéutica en diabetes Hospital Sant Joan de Déu
Carmen Yoldi
Infermera-Educació terapèutica en diabetis

Entre 80.000 i 100.000 joves es fan addictes al tabac al món cada dia, amb una edat mitjana d'inici al voltant dels 13 anys i un consum mitjà diari de 16 cigarrets. Espanya és el país europeu amb major índex de fumadors: un 34,4% de la població major de 16 anys fuma, tot i que estigui prohibit la venda de tabac als menors de divuit anys.

Se sap amb certesa que el tabaquisme és nociu per a tota la població i és responsable directe d'alguns càncers com el de pulmó, boca i laringe. També es relaciona amb altres danys al pulmó, al cor, a les artèries i als vasos sanguinis en general. Però si es té diabetis, el dany potencial del tabac es multiplica.

Malaltia renal, lesions oculars i nervioses a causa del tabac

La diabetis mal controlada augmenta el risc de tenir complicacions microvasculars com:

  • Malaltia renal (nefropatia)
  • Lesions oculars (retinopatia)
  • Lesions nervioses (neuropatia)

Diversos estudis han demostrat, especialment en persones amb diabetis tipus 1, els efectes negatius de fumar sobre la funció renal, pel fet que el tabac produeix canvis estructurals en la part del ronyó implicada en la filtració de la sang per formar l'orina. Això podria explicar que l'índex de presència de microalbuminúria és major en les persones fumadores que en les que no fumen.

També hi ha alguns estudis que suggereixen que les persones que fumen tenen predisposició a desenvolupar lesions visuals.

Pel que fa al paper del tabac en el desenvolupament d'una neuropatia diabètica existeixen menys estudis. Això és degut al fet que les lesions nervioses triguen molt en desenvolupar-se i podrien afectar diferents fibres del sistema motor, sensorial i autonòmic en diferents graus, la qual cosa dificulta l'estandardització dels mètodes d'estudi. No obstant això, en alguns d’aquests seguiments realitzats a persones amb diabetis tipus 1, es confirma que tant el control de la glucosa en sang com l'hàbit de fumar tenen un paper destacat en el desenvolupament de la neuropatia.

Cardiopaties, major risc de mortalitat, menor sensibilitat a la insulina

La diabetis s'associa a llarg termini a l'alteració de l'endoteli (cèl·lules que recobreixen els vasos sanguinis) i l'augment del nivell de lípids en sang.

El tabac té múltiples efectes sobre la sang i els vasos sanguinis. Les persones amb diabetis són especialment susceptibles a aquests efectes i tenen un risc més elevat de desenvolupar complicacions macrovasculars. Fumar s’associa també amb el desenvolupament de malalties cardíaques. A més, existeix una relació dosi-efecte entre tabaquisme i mortalitat. Com més es fuma més gran és el risc de mortalitat.

El fum del tabac redueix la sensibilitat a la insulina, segons un gran nombre d'estudis. El consum de nicotina provoca augment dels nivells d'algunes hormones com les catecolamines, que alteren l'acció de la insulina, principalment en persones amb diabetis.

Deixar de fumar, fonamental per recuperar la salut

El consum de tabac té conseqüències en el control de la glucosa en sang i les complicacions de la diabetis. Quan una persona amb diabetis deixa de fumar:

  • Redueix el risc de mortalitat, tot i que el risc de malaltia cardiovascular continua sent alt després d'anys de deixar de fumar, ja que els efectes depenen del temps en què s'hagi estat fumador.
  • Podria normalitzar-se la menor sensibilitat a la insulina associada al tabac.

Per tant, mai és tard per deixar-ho. I si no fumes, millor no comencis.

Última modificació: 
19/06/2015