Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Els greixos i les proteïnes també compten?

Els greixos i les proteïnes també compten
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Comidas
Carmen Yoldi - Enfermera-Educación terapéutica en diabetes Hospital Sant Joan de Déu
Carmen Yoldi
Infermera-Educació terapèutica en diabetis

Un dels aspectes fonamentals pel bon control de la diabetis és mesurar el que mengem. Els aliments que influeixen directament en el control de la glucosa són els rics en hidrats de carboni, per això són els primers que aprenem a calcular. No obstant això, el Tuebingen Grill Study va constatar que els nivells de glucèmia eren més alts després dels àpats rics en greixos i proteïnes. En consonància a aquest estudi, cada vegada hi ha més opinions que relacionen els greixos i les proteïnes amb els valors de glucèmia postprandial

Com es mesuren els greixos i les proteïnes

El concepte Unitat Greix-Proteïna (UGP) és la quantitat d'aliment equivalent a 100 quilocalories (kcal) aportades pel greix i la proteïna (Pankowska 2009). Per tant, en una ingesta podem prendre una o vàries UGP. Posteriorment, la Sociedad Española de Diabetes (SED) va augmentar a 150 kcal el seu valor per a prevenir hipoglucèmies postprandials. 

De tot això es dedueix que segons la quantitat d'UGP que tingui un menjar hauríem de sumar insulina addicional a la dosi que posaríem si només comptem els hidrats de carboni. 

Quantes quilocalories tenen els greixos i les proteïnes 

A diferència dels hidrats de carboni, que es compten en grams o racions, les Unitats Greix-Proteïna (UGP) es mesuren en quilocaries (kcal).

Per calcular les Unitats Greix-Proteïna (UGP), hem de tenir en compte que:

1 gram de greix = 9 kcal.

1 gram de proteïna = 4 kcal.

Com ajustar la insulina tenint en consideració les UGP

Calcula la insulina

 1. Utilitza la ràtio, que habitualment fas servir en aquest menjar, per calcular les unitats d'insulina segons les racions d'hidrats de carboni (HC) que vas a menjar. Segurament utilitzes ràtios insulina/ració d'HC diferents per a cada àpat del dia. 
 2. Calcula les UGP del menjar tenint en compte que 1 gram de greix equival a 9 kcal i 1 gram d'HC equival a 4 kcal.
 3. Multiplica el nombre d'UGP d'aquest menjar per aquesta ràtio i obtindràs les unitats d'insulina necessàries per les UGP que vas a menjar. 
 4. Suma la insulina que has calculat per a les UGP a la insulina necessària per a les racions i obtindràs la dosi total d'insulina per aquest menjar. 

Administra la insulina

A més d'augmentar la glucèmia, els greixos i proteïnes fan que aquest augment sigui més lent. Per això, en àpats rics en greixos i proteïnes pot ser útil administrar la insulina ràpida repartida en dues vegades: una, en el moment del menjar i, l'altra, més tard.  

En tractament amb bomba d'insulina, pots configurar aquesta opció mitjançant les funcions que es troben a la part quadrada del bolus: bolus quadrat, doble ona o bolus mixt (segons el model de bomba), per administrar les unitats d'insulina d'acord a les UGP que corresponguin.

 1. Per a 1 UGP es calcula 3 hores.
 2. Després, per cada UGP, afegeix 1 hora addicional. És a dir, si per a 1 UGP comptabilitzem 3 hores, per a 2 UGP, 4 hores; per a 3 UGP, 5 hores; per a més de 4 UGP, de 6 a 8 hores.
 3. A la part quadrada o expandida del bolus, es programen les unitats que hauràs calculat per a les UGP que continguin el que vas a menjar i les hores que ha de durar aquesta administració. 

Si el tractament es realitza amb múltiples dosis d'insulina, també pots valorar administrar la insulina repartida en dues vegades. 

Contant UGP

Exemple 1: pizza envasada

El càlcul és més fàcil amb aliments que tenen etiquetes nutricionals perquè els grams de greix i de proteïnes vénen ja calculades. A continuació es mostra un exemple de càlcul segons la taula nutricional d'una pizza envasada. 

cálculo UGP

 

300 gr de pizza conté:

19,8 * 300 /100 = 59.4 gr d'hidrats de carboni (HC)

7,2 * 300 / 100 = 21.6 gr de greixos

 

 

 

Si vols prendre una porció de pizza envasada de 300 grams, com calcular la quantitat d'UGP i les unitats d'insulina extra que hem d'administrar? 

Prenem com a referència per al càlcul d'aquest exemple que: 

 • la ràtio insulina per ració és d'1.
 • 1 UGP equival a 100 kcal. 

Cóm calcular les UGP de l'exemple

 1. Calcula les racions d'HC: En 100 gr de pizza hi ha 19,8 gr HC; pel que en 300 gr hi haurà = 59,4 gr d'HC = 5,94 racions d'HC = 6 R HC.
 2. Calcula les UGP segons els greixos: 1 gr de greix = 9 kcal. En 100 gr de pizza hi ha 7,2 gr de greix, pel que en 300 gr hi haurà 21.6 gr de greix.
  • Càlcul: 21,6 x 9= 194,4 kcal. Si 1 UGP equival a 100 kcal = 1,94 UGP de greixos.
 3. Calcula les UGP segons les proteïnes: 1 gr de proteïna = 4 kcal. En 100 gr de pizza hi ha 7,8 gr de proteïna, pel que en 300 gr hi haurà 23,4 gr de proteïna.
  • Càlcul: 23,4* 4 = 93.6 kcal. Si 1 UGP equival a 100 kcal = 0,94 UGP de proteïna.
 4. Calcula el total d'UGP: 1,94+ 0,94= 2,88 UGP (podríem ajustar a 3 UGP).
 5. Calcula les unitats d'insulina para las UGP*1 =  2,88 unitats d'insulina a administrar en 5 hores.
 6. Calcula les unitats per a 6 racions: 6*1 = 6 unitats d'insulina per als HC.

Com programar el bolus a la bomba

Posarem un bolus de 6 + 2,88= 8,9 unitats, distribuint la insulina en: 6 unitats a la part d'ona normal (ara), i de 2,9 per a l'ona quadrada o expandida de 5 hores de durada. 

Exemple 2: Truita de patates casolana

Per a calcular l'UGP d'una truita de patates casolana feta amb 4 racions de patata (200 gr), 50 gr de ceba i 1 ou. Comptem que hi posem 1 cullerada d'oli (10 gr). Prendrem com a referència que la ràtio d'unitat insulina/ració és d'1 i que 100 kcal equivalen a 1 UGP.

 1. Per a 4 racions de patata, posarem 4 unitats d'insulina.
 2. Calcula els greixos. 10 gr d'oli = 90 calories. Per tant, tindrem 0,9 UGP de greixos.
 3. Calcula les proteïnes per 1 ou: 1 ou = 100 calories. Si 1 UGP equival a 100 kcal, el resultat és 1 UGP de proteïna.
 4. Calcula el total d'UGP: 0,9 + 1 = 1,9 UGP (podríem ajustar a 2 UGP).
 5. Calcula les unitats d'insulina: si UGP*1 =  1,9 unitats d'insulina a administrar en 4 hores.

Com programar el bolus a la bomba

Posarem un bolus de 4 + 1,9 = 6,9 unitats, distribuint la insulina en: 4 unitats a la part d'ona normal (ara), i 1,9 per a l'ona quadrada o expandida de 4 hores de durada.

Consulta amb el teu equip de diabetis de referència, si hi ha cap particularitat que en el teu cas hagis de tenir en compte. 

Última modificació: 
19/06/2023