Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Com alimentar un lactant que té diabetis tipus 1?

Com alimentar un lactant que té diabetis tipus 1?
Edat: 
0 a 5
Comidas
Marina Llobet - Diestista-nutricionista Hospital Sant Joan de Déu
Marina Llobet
Dietista-nutricionista

El diagnòstic de la diabetis tipus 1 en un infant lactant pot generar estrès i ansietat a la família. Per assegurar que el nadó obté els nutrients necessaris per al seu desenvolupament, és recomanable mantenir la lactància materna.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la lactància materna cobreix el 100% de les necessitats nutricionals del nadó durant el primer semestre de vida; el 50%, el segon semestre de vida; i el 30-35% fins als dos anys.

Per mantenir la lactància materna quan el nadó té diabetis tipus 1, la família i l'equip diabetològic han de fer front a aquest repte assegurant una comunicació fluida per aconseguir que el tractament de la diabetis s'adapti a la lactància. Un dels interrogants que l'equip de diabetis ha de saber és com es gestionarà la lactància materna: en hores programades, a demanda durant el dia o bé a demanda durant el dia i la nit.

Què hem de saber de la lactància materna?

Llet materna

  1. S'estima que el contingut d'hidrats de carboni (HC) de la llet materna madura oscil·la entre 6,7 i 7,4 grams d'HC per cada 100 ml de llet materna.
  2. L'HC de la llet materna és la lactosa, un disacàrid o sucre simple considerat d'absorció ràpida.
  3. La llet materna té un índex glucèmic de 38±7 i una càrrega glucèmica de 4, per tant, un baix índex i càrrega glucèmica. Tot i això, en els infants que utilitzen sensor continu de glucosa, l'efecte sobre la glucèmia després d'una presa acostuma a observar-se entre els cinc i deu minuts després del seu inici.
  4. Una petita presa de llet materna pot resoldre situacions d'hipoglucèmies no greus.
  5. Comptar la quantitat d'HC d'una manera exacta a cada presa és inviable, ja que no es pot estandarditzar.

Recomanacions

  1. Agrupar les preses, sempre que sigui possible, quan s'administri insulina d'acció ràpida. 
  2. Establir horaris per a les preses i facilitar així la planificació de la pauta d'insulina.
  3. Consensuar amb l'equip diabetològic les preses intermèdies (les destinades a calmar el nadó). Aquestes preses són de menor volum i suposen menys de 5 grams d'hidrats de carboni per presa, per tant, en la majoria dels casos l'impacte sobre la glucèmia es menor.
  4. Si la lactància materna és a demanda, no es recomana ometre les preses en funció del control glucèmic. Així es manté estable l'estat anímic tant del fill com de la mare i s'influeix positivament en la nutrició i en el ritme de son del nadó.

Com introduir els aliments sòlids?

Tot i que és aconsellable mantenir la lactància materna fins els dos anys, a partir dels sis mesos, els nens i les nenes (també els que tenen diabetis tipus 1) ja poden començar a prendre aliments sòlids. 

Per afavorir la seva autonomia, li hem d'oferir diferents textures i sabors i deixar que sigui el mateix infant qui experimenti amb el menjar. Podem assegurar-nos la ingesta d'hidrats planificada oferint en primer lloc els aliments amb HC.

És habitual que en aquesta etapa hi hagi una menor ingesta d'HC, per tant, es recomana ajustar les pautes per fer-ho possible.

Per a un abordatge satisfactori d'aquesta etapa, la família ha de gestionar amb facilitat el comptatge d'HC i així assegurar-se una presa de decisions àgil. L'equip diabetològic pot programar un entrenament pràctic i visual.

Bibliografia

Article originalLa alimentación en el lactante con diabetes tipo 1. Sociedad Española de Diabetes (novembre de 2021).

Última modificació: 
12/05/2023