Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Tractament de la hiperglucèmia

Hiperglucèmia

Tractament de la hiperglucèmia

Si es presenten senyals o símptomes d'hiperglucèmia, s'ha de comprovar immediatament el nivell de glucosa en sang. Si els nivells de glucosa en sang es mantenen >250 mg/dl, s'ha de realitzar també la prova de cetones en sang o orina.

En cas d'hiperglucèmia segurament es requereix d'una injecció de "reforç" (una dosi més alta d'insulina d'acció ràpida en el moment programat de la injecció o una dosi addicional) per a disminuir el nivell de glucosa en sang a un valor que es trobi dins dels valors recomanats.

La dosi d'insulina d'acció ràpida dependrà dels nivells de glucosa en sang i de la presència de cetones.

  • Consultar amb l'equip de diabetis quan i com administrar una dosi de reforç.
  • Si els nivells de glucosa en sang es troben elevats (durant 2 - 3 dies), generalment vol dir que cal augmentar la dosi d'insulina. Amb bon criteri es poden realitzar aquestes modificacions d'insulina a casa.
  • Si el nen està malalt i té un nivell de glucosa en sang superior a 250 mg/dl, ja sigui amb o sense cetones a l'orina, cal seguir uns consells per als dies de malaltia i evitar una descompensació del control metabòlic.
  • Si els nivells de glucosa en sang es troben elevats freqüentment a la mateixa hora del dia i no sabem ajustar la dosi d'insulina, o té nivells elevats de glucosa amb cetones positives, s'ha de posar en contacte amb l'equip de diabetis.
Tags: 
Última modificació:
15/05/2014