Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Tipus d'insulina

Insulina

Tipus d'insulina

L'estructura de la insulina s'ha anat modificant modificando per tal d'obtenir noves insulines amb diferents propietats quant a l'inici i durada de la seva acció.

Segons aquestes propietats s'utilitzen:

  • Insulines d'acció ràpida: per a la seva administració abans dels àpats (entre 4 – 6 vegades al dia).
  • Insulines d'acció intermèdia o lenta: per a cobrir les necessitats basals de l'organisme (entre 1 – 3 vegades al dia).

Hi ha dos tipus d'insulines:

Insulines humanes 

  • D'acció ràpida o regular: Insulina Actrápid®, Humulina Regular® (aspecte transparent). 
  • D'acció intermèdia o NPH: Insulina Insulatard®, Humulina NPH® (aspecte tèrbol). 

Anàlegs d'insulina

Tags: 
Última modificació:
13/05/2022