Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Nivell ideal de glucosa en sang i hemoglobina glicosilada (HbA1c)

Control de glucosa

Nivell ideal de glucosa en sang i hemoglobina glicosilada (HbA1c)

Objectiu glucèmic

Els nivells ideals de glucosa en sang per a cada persona s'anomenen objectiu glucèmic. El propòsit d'establir un objectiu de valors glucèmics és que el nen o nena es trobi bé i porti un ritme de vida normal segons la seva edat.

Si els nivells de glucosa es troben en el nivel o franja ideal la major part del temps, això significa que la diabetis està ben controlada. 

L'equip de diabetis del nen o de l'adolescent indicarà els objectius de glucèmia de forma individualitzada, tenint en compte les recomanacions internacionals.

Per a infants, adolescents i adults joves menors de 25 anys, es recomana seguir objectius glucèmics individualitzats, per tal d'aconseguir un valor d'HbA1c el més baix possible, evitant episodis d'hipoglucèmia greu i mantenint una bona qualitat de vida.

Objectius glucèmics

En dejú i abans dels àpats 70 - 130 mg/dl
Post-prandial 90 - 180 mg/dl
Abans d'anar a dormir 80 - 140 mg/dl

 

 

 

 

 

Nivell ideal d'hemoglobina glicosilada (HbA1c)

L'hemoglobina es una proteïna que es troba dins dels glòbuls vermells de la sang, també anomenats hematies o eritròcits, i transporta l'oxígen a les cèl·lules. Durant el temps de vida del glòbul vermell (aproximadament 120 dies), la glucosa que circula en la sang s'uneix a l'hemoglobina. Aquesta unió es mesura mitjançant la prova anomenada HbA1c

El valor d'HbA1c mesura el percentatge d'hemoglobina unida a la glucosa i reflecteix la mitjana dels nivells de glucosa en sang durant els últims 2 - 3 mesos, de manera que el nivell d'HbA1c dependrà dels nivells de glucosa en sang. 

S'ha demostrat que la prova d'HbA1c és l'eina més útil per a l'avaluació del control glucèmic. Aquesta es realitza habitualment cada 3 mesos i es complementa amb els registres de control de glucèmia realitzats cada dia, obtenint així un bon resum dels últims 3 mesos. 

L'objectiu recomanat d'HbA1c és <7%, tant en nens com en adolescents amb diabetis tipus 1.

Hemoglobina glicosilada (HbA1c)

Objectiu <7%

Un objectiu d'HbA1c més baix (6,5%) pot ser apropiat durant la fase de lluna de mel de la diabetis tipus 1.

Aquestes recomanacions han de ser individualitzades per a cada nen i adolescent amb diabetis.

 

Última modificació:
18/12/2018

Consells relacionats