Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Diabetis i residus: què fer amb el material d'un sol ús

Diabetis i residus: què fer amb el material d'un sol ús
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Control
Maria Teresa Rouco Gómez
Maria Teresa Rouco Gómez
Infermera-Educació terapèutica en diabetis

El control de la diabetis requereix fer ús de diferents materials i dispositius (agulles, llancetes, tires de glucosa, etc.). Rebutjar correctament aquests productes ens ajudarà a evitar punxades accidentals (tant de familiars de persones amb diabetis com dels treballadors del servei de recollida d'escombraries), a evitar l'exposició a productes tòxics i a ser respectuosos amb el medi ambient.

Consells per emmagatzemar el material punxant

Selecciona un envàs per a les deixalles

En algunes regions, els centres de salut lliuren a les persones amb diabetis contenidors especials per a emmagatzemar a casa el material tallant i punxant. Si no és el teu cas, et recomanem utilitzar algun recipient que trobis a casa, com un pot de cafè, una ampolla de suavitzant o un paquet de detergent amb tapa.

Els millors envasos són aquells que estan fets de plàstic gruixut i rígid amb tapa. És important que la tapa encaixi bé perquè no surtin els residus per fora. No és recomanable utilitzar envasos de vidre, perquè són més fràgils als cops i podrien trencar-se. Descarta també els recipients de productes retornables, per evitar confusions i que el material d'un sol ús acabi al lloc equivocat.

Posa una etiqueta a l'envàs

D'aquesta manera, a casa tots sabreu quin és el contingut de l'envàs, especialment si no és transparent.

Busca un lloc adequat

És ideal deixar l'envàs de les deixalles sempre al mateix lloc, per no haver de buscar-lo per tota la casa.

Diposita cada residu en el lloc adequat

Cada tipus de residu s'ha de rebutjar en un lloc diferent perquè pugui ser tractat adequadament.

  • Agulles, llancetes, xeringues i qualsevol element punxant: un cop protegit l'element punxant, s'ha d'emmagatzemar en un contenidor rígid i dipositar-lo al contenidor de brossa domèstica, juntament amb les restes que no es reciclen.
  • Catèters, bosses isotèrmiques per a transport de la insulina: poden llençar-se al contenidor de brossa domèstica sense un tractament especial.
  • Tires reactives, apòsits, gases: no s'han de llençar mai a l'inodor o rentamans. N'hi haurà prou amb llençar-lo al contenidor d'escombraries domèstica.
  • Envasos i restes de medicació, inclosos "bolis" d'insulina: diposita'ls en els contenidors destinats a això que trobaràs a les farmàcies, anomenats punts SIGRE
  • Glucòmetres i sensors: pots portar-los als comerços on compres aquest tipus de dispositius o dipositar-los en punts nets per al seu reciclatge. Els glucòmetres i sensors contenen components que poden ser altament perillosos, com el mercuri, el plom o el cadmi. Aquests dispositius no impliquen riscos durant el seu ús, però sí quan es rebutgen, es trenquen i els seus components es barregen amb altres residus. Les entitats sense ànim de lucre que gestionen els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) s'ocupen de separar i preparar els components per a la seva reutilització, ja que molts d'ells podrien tornar-se a utilitzar en la fabricació d'altres aparells elèctrics i electrònics, evitant així l'extracció de noves matèries primeres.
  • Piles: diposita-les en contenidors específics per a piles que sovint es troben en supermercats o comerços d'aparells electrònics. A més d'altament contaminants per al medi ambient, les piles poden resultar tòxiques per a la nostra salut si no es rebutgen adequadament. Es calcula que una sola pila de mercuri és capaç de contaminar milers de litres d'aigua.

Adaptació del tríptic informatiu “Millorem la gestió dels residus associats a la diabetis”. Agència de Residus de Catalunya.

A cada país, poden existir regles especials i centres de recol·lecció específics per rebutjar aquests materials. Si al teu no hi ha una política específica per a la gestió de residus, pots preguntar si la teva farmàcia o centre de salut recull aquest tipus de material.

Recorda que amb aquestes accions estaràs evitant accidents i protegint el medi ambient.

Última modificació: 
03/06/2019