Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Comptar hidrats de carboni: què fer quan hi ha diferències entre llistes o taules?

Comptar hidrats de carboni: què fer quan hi ha diferències entre llistes o taules?
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Comidas
Marina Llobet - Diestista-nutricionista Hospital Sant Joan de Déu
Marina Llobet
Dietista-nutricionista

Un dels pilars del tractament de la diabetis tipus 1 és el domini del comptatge dels hidrats de carboni del menjar. Els equips especialitzats en el tractament de la diabetis solen facilitar materials que ajuden les famílies a comptar els hidrats de carboni. Existeixen diversos formats de materials que busquen adaptar-se a les característiques i al moment de cada persona. Per aquest motiu, no totes les persones usen el mateix tipus de material, i fins i tot una mateixa família pot utilitzar diferents materials al llarg de la vida. 

Aquests materials són:

  • Menús planificats on s'especifiquen les quantitats d'aliments que contenen hidrats de carboni (HC).
  • Llistes de combinacions d'aliments que contenen HC per cada moment del dia (esmorzar, mig matí, dinar, berenar, sopar).
  • Llistes d'equivalències d'aliments per a 10 o 15 grams d'HC.
  • Taules de composició d'aliments.

Tot sovint, quan consultem diferents tipus de materials o llistes, detectem diferències en el contingut d'hidrats de carboni d'un mateix aliment, en funció de la mena de material o de la font, o de l'entitat o equip de salut que ha elaborat el material. Aquestes diferències acostumen a generar inseguretat i desconcert en les famílies.

Per què els diferents materials compten els hidrats de carboni de manera diferent? 

El motiu més freqüent de les diferències entre materials és que moltes llistes d'aliments o menús arrodoneixen les xifres, per tal de facilitar el comptatge d'hidrats de carboni i disminuir la càrrega de treball que suposa fer-lo.

Un altre motiu freqüent pel qual es troben diferències és que els autors d'aquests materials consulten fonts diferents per determinar la dada de la composició d'hidrats de carboni de l'aliment.

Quin és l'origen de les taules d'equivalències d'hidrats de carboni?

Per elaborar llistes d'equivalències d'hidrats de carboni es consulten taules de composició d'aliments. Existeixen taules de composició d'aliments de tots els continents, que es poden consultar lliurement a la pàgina de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO).

Podem observar grans diferències en la composició de nutrients dels diferents aliments segons el seu país d'origen, maduració i tècniques d'anàlisi de laboratori. Per això trobarem diferències en la composició d'aliments en funció del país on residim. Per elaborar les llistes d'aliments se sol agrupar els aliments per grups (fruites, cereals, lactis…) i es busca una xifra arrodonida per facilitar el maneig de les dades.

Totes les pomes tenen els mateixos hidrats de carboni?

A més de les diferències en la composició d'hidrats de carboni segons la font que consultem, també existeixen diferències en la composició d'un mateix aliment en funció de diversos aspectes.

En el cas de les fruites, per exemple, existeixen diferències en funció de la varietat, l'estació de l'any, el tipus de cultiu, les hores de sol que ha tingut, l'altitud del cultiu, el punt de maduració en el moment de la recol·lecció, etc. Tots aquests aspectes poden fer variar el contingut i el tipus d'hidrats de carboni. 

I, davant d'aquestes diferències en el comptatge d'hidrats de carboni, què fem?

  • És preferible triar materials realitzats amb taules de composició d'aliments del nostre entorn.
  • Fer servir sempre la mateixa font de dades ajuda a minimitzar les variacions en la resposta glucèmica.
  • Sobre la base de la resposta glucèmica als aliments d'una persona, es pot triar una determinada composició o decidir amb més precisió quina equivalència fer servir, tot i que difereixi de les dades que indiquen les taules. Això és possible si es fa servir un sensor de glucosa per mesurar la resposta glucèmica als aliments.

On puc consultar llistes resumides o adaptades d'equivalències o composició d'hidrats de carboni?

Última modificació: 
07/12/2021