Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Sensor de glucosa: quines dades de la descàrrega és important entendre?

Sensor de glucosa: quines dades de la descàrrega és important entendre?
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Control
Silvia Marín - Pediatra endocrinólogo Hospital Sant Joan de Déu
Silvia Marín
Pediatra endocrinòleg

En els últims anys, per sort, estem vivint un canvi de concepte en el control i tractament de la diabetis tipus 1, en bona part gràcies a l'avanç de la tecnologia. Queda enrere haver de fer sis controls de glucèmia capil·lar al dia, despertar al teu fill o filla a mitjanit per fer-li un control o haver d'apuntar cada dia en una llibreta els valors de glucèmia o insulina. La tecnologia ha arribat per quedar-se i per facilitar la vida a les persones amb diabetis tipus 1.

Sense cap dubte, un dels canvis més importants en el panorama del control d'aquesta malaltia ha estat l'ús dels sensors de glucosa. Aquests dispositius permeten als usuaris:

 1. Conèixer el seu nivell de glucosa totes les vegades que ho desitgin, sense haver de punxar-se en el dit. 
 2. Programar alarmes quan la glucosa estigui per sobre o per sota del nivell desitjat.
 3. Descarregar tota la informació dels seus controls de glucosa, revisar-la còmodament i ajudar a ajustar la pauta d'insulina. Ja no cal registrar en una llibreta els sis controls diaris que l'equip de diabetis demanava fa uns anys als pacients. Això també és qualitat de vida. 

Tot i això, lamentablement, moltes persones amb diabetis tipus 1 o els seus cuidadors no valoren de manera periòdica les descàrregues dels sensors de glucosa i per tant no ajusten la seva pauta d'insulina. La falta de temps i els problemes tecnològics són algunes de les dificultats que esmenten aquestes persones per valorar les seves descàrregues. Una altra dificultat és no estar familiaritzats amb les dades que els ofereixen aquestes plataformes.

En aquest article intentarem explicar de manera senzilla les principals dades que mostren aquests aparells i en quines cal fixar-se per modificar una pauta d'insulina i millorar així el control glucèmic.

Els dos sensors que més s'utilitzen en el nostre mitjà són el model FreeStyle Libre d'Abbott® i el Guardian Connect de Medtronic®. Tots dos ofereixen dades similars, però, en descarregar-les, les diferents cases comercials poden no anomenar-les exactament igual. 

Per tenir una idea general de com és el nostre control, la nostra recomanació és buscar una pàgina que es diu «Informe AGP» a la descàrrega d'Abbot® i «Avaluació i Progrés» a la de Medtronic®. En aquestes pàgines apareixen els resultats següents: 

 1. Indicador de gestió de glucosa (GMI) o indicador de control de glucosa (ICG): tot i que no és exactament el mateix, es tracta d'una estimació de l'hemoglobina glicada. Es calcula sobre la base dels controls de glucosa intersticial que detecta el sensor durant el temps d'ús. L'objectiu de GMI o ICG ha de ser menys d'un 7 %, amb poques hipoglucèmies o cap.
 2. Temps en rang objectiu: si el desitjable és tenir la glucosa entre 70 i 180 mg/dl, aquesta dada ens informa del percentatge de temps (respecte al temps total d'ús del sensor) que la persona ha estat entre aquestes dues xifres. A més, el temps en rang objectiu també ens informa del temps que s'ha estat en hipoglucèmia o hiperglucèmia. El temps en rang objectiu és una dada fins i tot més important que l'hemoglobina glicada, perquè aquesta última pot ser inferior a 7 % (és a dir, un bon resultat d'hemoglobina) però haver registrat molts episodis d'hipoglucèmia, i això no suggeriria un bon control. Els objectius de temps en rang associats a un bon control glucèmic són:
  • Temps en rang entre 70 i 180 mg/dl: superior al 70 %
  • Temps amb glucosa inferior a 70 mg/dl: inferior al 4 %
  • Temps amb glucosa inferior a 54 mg/dl: inferior a l'1 %
 3. Coeficient de variació (CV): és una mesura que informa de la variabilitat de la glucosa. És important que la glucosa sigui el més estable possible, que no hi hagi grans variacions. Com menys variable sigui, més fàcil serà ajustar la pauta i el control serà millor.  L'objectiu és tenir un coeficient de variació menor o igual al 36 %.
 4. Ús del sensor o percentatge del temps amb el sensor actiu: s'ha demostrat que com més temps s'usa el sensor, millor és el control. Objectiu: fer servir el sensor com a mínim un 85 % del temps.
 5. Perfil de glucosa ambulatòria (AGP) o comparació de percentils: es tracta d'una gràfica on es mostren els valors de glucosa del període descarregat com si tots tinguessin lloc el mateix dia. La ratlla més fosca central mostra la mitjana de sucre. A més, mostra les dades tant per dalt com per sota de la mitjana. El perfil de glucosa ambulatòria o comparació de percentils és una gràfica que permet saber amb un cop d'ull ràpid en quines hores del dia els valors de glucosa són més alts i en quines hores són més baixos, per poder modificar la pauta d'insulina. El perfil de glucosa ambulatòria o comparació de percentils és una de les gràfiques més útils en la consulta de l'equip de diabetis i, si s'inverteix una mica de temps a entendre-la, revisar-la i familiaritzar-s'hi, pot ajudar molt a la persona amb diabetis a saber en quines parts del seu dia ha de millorar el control de glucosa.
 6. Registre diari o revisió setmanal o llibre de registre: permet consultar els resultats d'un dia específic. Aquí es poden veure els controls de sucre de cada dia, ja sigui en format de gràfica o de llibreta.

Les descàrregues de sensors ofereixen moltíssima informació. No obstant això, és recomanable fixar-se en les dades que tenen més valor informatiu i aprendre on buscar-les, saber valorar-les i d'aquesta manera modificar la pauta d'insulina apropiadament. 

I ara, agafa la descàrrega, cerca aquests conceptes tan estranys dels quals parlem i mira com estan les dades. El temps en rang és superior al 70 %? Fas servir el sensor com a mínim un 85 % del temps? Ara que saps quins són els teus objectius, som-hi, és l'hora de millorar els teus resultats!

Última modificació: 
01/09/2021