Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Planificar l’alimentació a l’escola dels nens amb diabetis

Planificar l’alimentació dels nens amb diabetis a l’escola
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Comidas
Escuela y ocio
Marina Llobet - Diestista-nutricionista Hospital Sant Joan de Déu
Marina Llobet
Dietista-nutricionista

Són molts els nens en edat escolar que utilitzen habitualment el servei de menjador de la seva escola, un espai que és idoni per complementar l’educació alimentària dels nens i nenes. Però quan una família amb un nen amb diabetis decideix seguir o començar a fer ús del menjador escolar se li plantegen dubtes sobre com gestionar l’alimentació en aquest espai.

A mode de guia, expliquem a continuació possibles maneres d’abordar l’alimentació a l’escola, adaptant-nos sempre als recursos de cada centre.

1. Informar l’escola de la pauta per racions del nen o nena

El primer que hem de fer abans de portar el nen o nena al menjador escolar és parlar amb els responsables del servei per saber com funciona la planificació dels menús i per indicar-los la pauta de racions, és a dir, el nombre de racions d'HC que pot prendre el nen o nena per dinar.

Haurem de parlar amb el/la dietista-nutricionista o el personal format en racions d’hidrats de carboni (HC), contractat per la pròpia escola o pel càtering o empresa de restauració que treballa amb el col·legi. Aquesta figura sabrà els menús de tot el mes, coneixerà la fitxa tècnica dels productes que utilitzen a cuina i podrà indicar les quantitats de menjar que li pertoquen al nen o nena.

2. Revisar el menú i indicar les quantitats d’aliments rics en hidrats de carboni (HC) 

Quan una escola no compta amb dietista-nutricionista o personal format en racions d’HC, la família ha de revisar el menú diari que facilita mensualment l’escola o l'empresa de restauració per indicar-los les quantitats de menjar dels aliments que contenen HC.

El més pràctic és demanar el menú a l’escola o imprimir-lo des de casa i escriure en bolígraf les quantitats d’HC de cada plat. Però també es pot comunicar enviant un document en Word o Excel.

La manera més habitual d’indicar les quantitats d’HC sol ser en grams. Caldrà que ens assegurem que l’escola compta amb una bàscula digital i que el personal del menjador escolar (cuiners o monitors) estan disposats a pesar els aliments.

També cal indicar si el nen o nena ha de consumir pa i quina quantitat en pot menjar, ja que aquest aliment pot servir com a recurs per ajustar les racions d’HC de l’àpat.

Aspectes a tenir en compte sobre els aliments que es troben a un menjador escolar

  • Les fruites habitualment suposen no més d’1,5 racions d’HC, ja que les mides no solen ser molt grans.
  • Els iogurts solen ser de sabors, que també suposen 1,5 racions.

Tot i aquesta aproximació, aquesta dada s’hauria de consultar amb cada escola o empresa de restauració a càrrec del menjador escolar.

Què fem si falten o sobren hidrats de carboni (HC) en un àpat?

És habitual trobar en un menú mensual del menjador escolar un o dos dies amb excés o dèficit d’HC.

Abans de canviar o adaptar un menú a mida, es poden ajustar les racions d’HC modificant les quantitats de pa, sempre que sigui una quantitat raonable.

En cas d’haver de demanar un canvi de menú és important intentar minimitzar la feina extra del servei de cuina que pot suposar preparar un menjar a mida per a un únic nen.

Per això, si calgués adaptar un menú format per un primer i un segon plat rics en HC, optarem per canviar per amanida un dels dos plats (el que més convingui per ajustar les racions), ja que l’amanida no implica cuinar un plat extra.

Poques vegades ens trobem amb escoles que no tenen formació en racions d’HC o no en volen rebre, ni tampoc amb escoles que no estiguin disposades a pesar els aliments rics en HC. No obstant, si fos el cas, sempre podem facilitar al servei de menjador alguna de les eines mesuradores d’HC: el got o el cullerot. Recordem que cada mesura equival a dues racions d’HC d’aliment cuit.

Així doncs, per planificar els àpats al menjador escolar cal:

  1. Informar l’escola o els responsables del menjador de la pauta per racions del nen o nena, en tots els casos.
  2. Revisar el menú mensualment i indicar les quantitats d’aliments rics en HC en grams o mesures (got o cullerot), si l'escola no compta amb dietista-nutricionista o personal format en racions d'HD.
Última modificació: 
01/09/2023