Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Activitats en família per reduir l'estrès del nen amb diabetis

Adolescent trist
Edat: 
9 a 13, 14 a 18
Emociones

Qualsevol situació que exigeixi canvis pot tenir un impacte enorme en els sentiments de seguretat i confiança dels nens. Així, el teu fill pot sentir-se amenaçat i impotent davant els canvis que la diabetis imposa a la seva vida.

Tu pots ajudar el teu fill a respondre l'estrès de forma saludable

Per començar, és important que els nen aprenguin a reconèixer els seus pensaments i com aquests tenen a veure amb les seves emocions i comportaments. Els pensaments negatius, exigents i els que anticipen mals resultats, produeixen ansietat. En aquesta taula s'il·lustra, a manera d'exemple, aquesta relació entre pensaments negatius, emocions i comportaments:

Il·lustració Pensament-Emoció-Comportament

Per ajudar els nens que senten ansietat davant la diabetis hem de detectar amb cura i respecte el que ells saben i pensen.

Quatre activitats que poden ajudar a gestionar l'estrès:

Pots ajudar el teu fill a localitzar conjuntament amb ells els seus pensaments negatius i exigents, perquè puguin discutir-los, desprendre-se'n i facilitar que aflorin les actituds positives realitzant en família la següent proposta d'activitats.

1. Fer una llista amb les seves característiques positives.

Proposa-li al teu fill escriure en un paper allò que se li dóna bé i després llegir-ho en veu alta. Després d'escoltar la llista pots fins i tot afegir alguna qualitat que no hagi esmentat.

2. Transformar els pensaments negatius en positius.

Assenyalar aquelles paraules que expressin sentiments negatius i/o exigències, anotar-les i canviar-les per altres més positives. Per exemple:

  • No puc / Moltes vegades sí que puc.
  • Vull que facis això / M'agradaria que fessis això.
  • Sempre fem tard / A vegades arribem tard.
  • Hauria de fer / M'agradaria fer.
  • Mai ho aconseguiré / Ho intentaré una altra vegada.

3. Anotar les expressions negatives més freqüents.

Agafar-ne una d'elles, escriure-la amb lletra gran, buscar amb el teu fill el seu concepte contrari i recordar-li quan la digui que provi a fer servir la que havia triat com a positiva.

Es pot escriure la frase negativa en una cartolina i en una altra el seu concepte contrari, després tirar a la paperera la negativa i quedar-se amb la positiva. Després de cert temps de pràctica, agafar una altra frase negativa i repetir el procés. Aquest exercici té com a finalitat fer veure al teu fill que són els seus pensaments negatius els que el posen de mal humor, i que pot discutir amb ells. Pots observar juntament amb ell si els seus pensaments positius el fan sentir-se millor. Reforça el seu esforç, manifestant alegria, donant-li una abraçada, etc.

4. Aprendre a expressar gratitud.

Pots fomentar el pensament positiu en el teu fill fent-li expressar gratitud regularment. Això pot ajudar a reduir les perspectives negatives sobre els esdeveniments en les seves vides. Una pràctica comuna és establir un temps cada setmana perquè la família sencera expressi gratitud. Cada membre de la família pot parlar sobre allò pel qual se sent agraït aquella setmana.

Els nens aprenen per observació

Recorda que els pares són un exemple per als fills. Davant les situacions estressants o negatives, és convenient que els pares donin un gir positiu a la situació davant dels seus fills, perquè ells aprenguin també.

Ressaltar sempre el cantó positiu de les coses i els avenços és un canvi d'actitud, suposa temps i paciència. A mesura que anem avançant al costat del nen, també canviarem la nostra pròpia visió negativa dels esdeveniments estressants.

Última modificació: 
07/07/2021