Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Cercar

Resultats de la cerca

  1. Eficàcia i seguretat de la insulina Glargina 300 enfront de Glargina 100 en infants i adolescents amb diabetis tipus 1

    ... JUNIOR era comparar l'eficàcia d'una nova formulació d' insulina Glargina amb Lantus® pel que fa al canvi d' hemoglobina ... tipus 1. A Espanya, la insulina Glargina-300 (Toujeo®) està aprovada en infants amb diabetis tipus 1 a partir dels 6 ...

  2. Tipus d'insulina

    L'estructura de la insulina s'ha anat modificant modificando per tal d'obtenir noves insulines ... Insulines humanes  D'acció ràpida o regular: Insulina Actrápid®, Humulina Regular® (aspecte transparent).  D'acció ... , Insulina Lantus®, Insulina Levemir® , Insulina Toujeo®, Insulina Tresiba® (aspecte transparent). ...

  3. Nova insulina Glargina 300 U/ml front la Glargina 100 U/ml en persones amb diabetis tipus 1

    ... La diabetis tipus 1 requereix tractament amb insulina de per vida, amb conseqüències directes en la qualitat de vida. ... del moment d'administració. La nova insulina Gla-300 (Toujeo®), està aprovada en adults. Actualment s'està realitzant un estudi ...