Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Nova insulina Glargina 300 U/ml front la Glargina 100 U/ml en persones amb diabetis tipus 1

Injecció d'insulina - Autor: Jill Brown. Font: Flickr CC BY-SA 2.0
Dilluns, 29 Agost, 2016

La diabetis tipus 1 requereix tractament amb insulina de per vida, amb conseqüències directes en la qualitat de vida. Per a la seva autogestió l'administració d'insulina ha de ser adequada i adaptable a l'estil de vida de cada individu.

Les recomanacions actuals es basen en l'administració d'una insulina basal associada a l'administració d'anàlegs d'insulina d'acció ràpida en forma de bolus en els àpats o en teràpia amb bomba d'insulina amb l'objectiu d'optimitzar els nivells de glucosa en sang i minimitzar els episodis d'hipoglucèmia.

L'objectiu de l'estudi EDITION 4 va ser comparar els resultats de la nova insulina Glargina 300 U/ml (Gla-300) amb un perfil farmacodinàmic més pla en comparació de la Glargina 100 U/ml (Gla-100).

En un estudi multicèntric, en grups paral·lels seleccionats a l'atzar, fase 3a, van participar 549 subjectes adults (≥18 anys d'edat) amb diabetis tipus 1, inclosos en 124 centres de 12 països. De forma aleatòria es va donar tractament amb Gla-300 o Gla-100 un cop al dia durant un període de 6 mesos, mentre els participants continuaven amb la insulina ràpida que utilitzaven anteriorment.

Els subjectes van rebre educació per a l'adequat ús del mesurador de glucosa i el diari d'estudi. Es van recollir les següents dades: pes (kg), IMC (Kg/m2), requeriments d'insulina (U/kg/dia), percentatge d'insulina basal prèvia (%), hemoglobina glicosilada (HbA1c), perfil glucèmic (8 glucèmies capil·lars/dia) abans de la visita, episodis d'hipoglucèmia nocturna confirmada, hipoglucèmia greu, qüestionari de satisfacció del tractament de la diabetis (DTSQ) i qüestionari de la qualitat de vida (EQ-5D).

El canvi en l'HbA1c va ser equivalent en ambdós grups, Gla-300 no va presentar inferioritat enfront de Gla-100. Els resultats també van ser similars per Gla-300 quan es va comparar el moment d'administració (matí o nit). No hi va haver diferències en relació a les hipoglucèmies, excepte durant les primeres 8 setmanes d'estudi, els episodis d'hipoglucèmia nocturna confirmada i hipoglucèmia greu va ser menor amb Gla-300.

En conclusió, la insulina Gla-300 proporciona un control glucèmic similar a la Gla-100 amb un menor risc d'hipoglucèmia independentment del moment d'administració.

La nova insulina Gla-300 (Toujeo®), està aprovada en adults. Actualment s'està realitzant un estudi multicèntric internacional per valorar l'eficàcia i seguretat en població pediàtrica.

Resumit per: Larisa Suárez Ortega, pediatra endocrinòloga de l’Hospital de Sant Joan de Déu Barcelona.

Foto: Jill Brown, Flickr