Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Cercar

Resultats de la cerca

 1. Mesurador continu de glucosa (CGM / FGM): què és i quins beneficis té

  ... Control Un mesurador continu de glucosa (també conegut per les sigles CGM / FGM ) és un dispositiu que permet monitoritzar la glucosa en el líquid intersticial de forma contínua mitjançant un sensor ...

 2. Temps òptim d'administració de la insulina ràpida en els àpats en el maneig de la diabetis tipus 1

  ... . A més, a les 2 hores registraven valors de glucosa més baixos. Els episodis d' hipoglucèmia van ser més ... El resultat va permetre identificar nivells de glucosa més baixos en les persones que s'havien administrat la insulina ...

 3. Cura de la pell i diabetis tipus 1

  ... per al maneig de la diabetis , com monitors continus de glucosa ( CGM ), sistema Flash de monitoratge de glucosa o bombes d'infusió contínua d' insulina (ISCI), ha generat una ...

 4. Com controlar la diabetis des de casa

  ... glucèmia i m’envia un WhatsApp indicant els nivells de glucosa . Jo contesto amb un simple OK o li puc explicar breument si vull que ...

 5. Poden fer qualsevol tipus d'exercici els nens amb diabetis?

  ... poden provocar diferents efectes en els nivells de glucosa en sang.  Es coneixen dos grans grups d'exercici: ... Quan es fan de forma continuada promouen un consum de glucosa més gran i és possible que baixin els nivells de glucosa en sang ...

 6. Com solucionar una hiperglucèmia amb cetosi si es fa servir bomba d'insulina

  ... Per múltiples causes, podem trobar valors de glucosa per sobre de 250 mg/dl. Si passa això, la majoria de les persones ... d'insulina, i, una hora més tard, vigilen que el control de glucosa descendeixi. No obstant això, si el valor de glucosa es manté ...

 7. Natja o panxa? Quina és la zona d'inserció del catèter més recomanable en nens menors de 6 anys?

  ... capil·lar i es van obtenir dades d'un sensor de glucosa . Els autors són conscients de la limitació de l'estudi, que va ...

 8. Mesures per a controlar la diabetis tipus 1 quan hi ha hiperglucèmia i cetosi

  ... contreu una malaltia intercurrent , els seus valors de glucosa es poden veure afectats. Durant els dies que duri la malaltia cal estar atents als valors de glucosa i saber actuar per evitar una descompensació metabòlica , que es ...

 9. Els dies de malaltia

  ... secreció d’hormones contrarreguladores i el nivell de glucosa en sang tendeix a augmentar. També s’estimula la producció de ... ràpida (suplements) en presentar alts nivells de glucosa en sang, amb o sense cetones a l’orina. Això pot succeir tot i haver ...

 10. Si falla el sistema de monitorització de glucosa o la bomba d'insulina, tingues a mà aquesta llista de telèfons d'atenció al client

  ... Si utilitzes algun sistema de monitoratge continu de glucosa o teràpia amb bomba d'insulina per al control de la ... comercials dels sistemes de monitorització contínua de glucosa i de bombes d'insulina. Telèfons d'atenció al client de les ...

Pages