Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Les proteïnes i els greixos de la dieta augmenten la glucèmia a les 3-5 hores després de la ingesta en nens amb diabetis tipus 1

Família sopant
Dijous, 24 Abril, 2014

Actualment la major part d'algoritmes de teràpia insulínica intensiva estan basats en el comptatge d'hidrats de carboni dels àpats per ajustar les dosis d'insulina, però no tenen en compte el comptatge de greixos ni proteïnes. En els últims anys han sorgit nous algorismes que tenen en compte greixos i proteïnes per a l'ajust de la dosi d'insulina.

Un treball, publicat a la revista Diabetes Care al 2013, demostra que àpats amb alt contingut en proteïnes i / o greixos augmenten la glucèmia a les 3-5 hores després de la ingesta. Per això un grup d'investigadors clínics de l'Hospital de Nens John Hunter d'Austràlia va dissenyar un estudi per determinar, per separat i de forma combinada, els efectes després de la ingesta de menjars amb alt contingut en greixos i proteïnes, totes amb el mateix contingut en hidrats de carboni.

L'estudi va incloure 33 subjectes d'edats compreses entre els 8 i 17 anys, als quals se'ls donaven 4 esmorzars amb la mateixa quantitat d'hidrats de carboni però variant les quantitats de greixos i proteïnes: 1) baix en greixos (BG) / baix en proteïnes (BP ), 2) baix en greixos (BG) / alt en proteïnes (AP), 3) alt en greixos (AG) / baix en proteïnes (BP) i 4) alt en greixos (AG) / alt en proteïnes (AP).

Els àpats AG i BG contenien 35g i 4g de greixos respectivament. Els menjars AP i BP contenien 40g i 5g de proteïnes respectivament. Per cada àpat es va proporcionar una dosi estàndard d'insulina i durant les 5 hores posteriors al dinar es va monitoritzar la glucosa mitjançant sistemes de monitoratge continu de glucosa. Es va observar que els àpats BG / AP respecte als àpats BG / BP donaven un pic de glucèmia als 180 minuts de la ingesta més alt (43 mg / dl vs 9 mg / dl) i que els àpats AG / BP donaven un pic de glucèmia als 210 minuts també més alt (32 mg / dl vs 9 mg / dl). Els àpats AG / AP donaven una elevació de la glucèmia significativament més altes respecte a la resta d'àpats.

Conclusions

Els àpats amb alt contingut en greixos i / o proteïnes donen excursions glucèmiques més altes després de l'àpat en nens amb diabetis tipus 1. El mecanisme pel qual les proteïnes augmenten la glucèmia pot ser per augment de la producció de glucosa en el fetge i augment de la secreció de glucagó. El mecanisme pel qual els greixos poden augmentar la glucèmia no només és pel retard en el buidament gàstric sinó per distorsió de la sensibilitat a la insulina i per la producció de glucosa al fetge.

Els autors suggereixen proporcionar insulina extra per la ingesta de proteïnes i / o greixos i aprofitar l'efecte hiperglucemiant de les proteïnes per evitar hipoglucèmies durant l'exercici o durant el son.