Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Dispositius de registre d'administració d'insulina

Dispositius de registre d'administració d'insulina
Dimecres, 20 Maig, 2020

Les persones que pateixen diabetis sovint han d'enfrontar-se a la recopilació d'una quantitat ingent de dades que dificulta el seu dia a dia. Entre aquestes dades figuren els valors de glucosa, l'ajustament de les dosis d'insulina en funció d'aquests valors, la quantitat i el tipus d'ingestes, els horaris d'administració d'insulina, la quantitat i el tipus d'insulina administrada i l'exercici físic realitzat, entre d'altres.

L'enregistrament sistemàtic d'aquestes dades possibilita a llarg termini que tant la persona que té diabetis com el seu equip de salut puguin ser conscients dels aspectes del dia a dia de la diabetis i utilitzar la informació que n'obtenen per ajustar o modificar els tractaments. Tanmateix, aquest registre pot ser extenuant i són poques les persones que aconsegueixen mantenir al llarg del temps la capacitat de recollir totes les dades de manera contínua i completa.

En l'època dels telèfons mòbils intel·ligents i el monitoratge continu de glucosa, els avanços tecnològics han permès optimitzar el registre d'informació, de manera que les dades puguin estar disponibles en temps real i amb un grau d'exactitud alt. Anys enrere, això hauria estat impensable.

Entre els avanços tecnològics estan les plomes intel·ligents i els dispositius adherits a les plomes convencionals d'un sol ús. Tots dos permeten capturar en temps real i en el moment en el qual es fan servir informació essencial, com la dosi d'insulina administrada, l'hora exacta d'administració i altres tipus d'informacions útils per al maneig de la diabetis. En aquest article ens centrarem en els segons i, en concret, en el sistema Insulclock®.

En què consisteix el sistema Insulclock®

L'Insulclock® és un sistema integral que consta de tres parts fonamentals:

 • una plataforma web
 • una aplicació mòbil
 • un dispositiu de monitoratge de la ploma d'insulina

El dispositiu s'insereix en les plomes d'un sol ús dels principals fabricants d'insulina i facilita informació essencial a la plataforma web sobre l'administració real d'insulina, relativa a:

 • l'hora exacta de l'administració
 • la dosi i el tipus d'insulina administrada
 • la temperatura de conservació de la insulina
 • la glucosa
 • l'activitat física
 • els àpats
 • les racions d'hidrats de carboni
 • altres anotacions personals (menstruació, dies de malaltia...)

A més de tot això, el sistema permet a l'usuari vincular a l'aplicació mòbil el seu glucòmetre, el monitor continu de glucosa o dispositius tipus wearable que enregistren l'exercici i transmetre de manera automàtica les dades a la plataforma web. D'aquesta manera, tant l'usuari com el seu equip de salut poden rebre tota la informació en temps real, amb les dades de les mesures de glucosa, administració d'insulina i ingesta d'hidrats de carboni i activitat física integrades en un mateix gràfic.

Des de la primera versió del sistema, els desenvolupadors han incorporat millores i elements d'intel·ligència artificial que a dia d'avui permeten afegir alarmes, avisos d'hipoglucèmia i d'hiperglucèmia, alertes de temperatures de conservació inadequades per la insulina i altres funcionalitats, com ara la cerca de la ploma d'insulina mitjançant alarma sonora o visual, avisos per evitar dobles punxades, alertes per facilitar el comptatge dels segons que aconsella el laboratori de la insulina pel que fa a la durada de la punxada i detecció automàtica de purgues.

Amb aquesta mena de dispositius, sembla evident que la tecnologia ha desplaçat el registre manual d'informació relativa al dia a dia d'una persona amb diabetis. Això ha contribuït a millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen la malaltia i ha permès disposar d'una informació útil i veraç per la presa de decisions en el dia a dia per part dels equips de diabetis. 

Autor: Roque Cardona, coordinador de la Unitat de Diabetis de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.