Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Com viure amb la diabetis tipus 1

Com viure amb la diabetis tipus 1
Libros y guías
Edat: 
Adults

Un llibre per a pares que tenen un fill amb diabetis

Aquesta publicació aporta un coneixement acceptable de les cures que precisa la diabetis, tractant temes d'alimentació, pautes en cas de malaltia, viatges i vacances, colònies i campaments, complicacions tardanes, etc.

Editorial: Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

Última modificació: 
16/05/2014

Recursos relacionats