Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Cercar

Resultats de la cerca

  1. Tipus d'insulina

    L'estructura de la insulina s'ha anat modificant modificando per tal d'obtenir noves insulines ... Insulines humanes  D'acció ràpida o regular: Insulina Actrápid®, Humulina Regular® (aspecte transparent).  D'acció ... Insulina Levemir® , Insulina Toujeo®, Insulina Tresiba® (aspecte transparent). Tags:  ...

  2. Com modifiquem la pauta d'insulina lenta?

    ... Control La pauta d' insulina que ens indica l'equip de diabetis és dinàmica i caldrà fer ... . Modificació d'insulina lenta Abasaglar®, Lantus® i Tresiba® Les insulines lentes Abasaglar® i Lantus® tenen una durada ...