Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Els videojocs poden ser una eina útil per a l'educació en diabetis

Nen jugant amb un videojoc - Bea Represa - Flickr - CC BY-2.0
Divendres, 12 Desembre, 2014

Un estudi de la Universitat de Virgínia i la Universitat de Washington va analitzar els videojocs educatius adreçats a infants i adolescents amb diabetis tipus 1 realitzats entre 1992 i 2008. Dels 1.674 estudis sobre videojocs identificats, es van trobar 9 estudis que descrivien 11 videojocs educatius dirigits a nens i adolescents amb diabetis tipus 1.

L'objectiu d'aquests jocs és resoldre problemes relacionats amb la malaltia (alimentació, control de glucosa, coneixements bàsics de la diabetis, exercici, etc.) mitjançant un dispositiu digital: mòbils, ordinadors i consoles.

L'estudi va posar en evidència que els jocs que relacionen educació en diabetis són escassos comparativament. Encara que no es coneix la seva efectivitat ni el paper que poden tenir en l'autocura, hi ha una relació entre l'ús dels videojocs en diabetis i un millor autocontrol, un factor que, en l'àmbit de l'educació en diabetis, ajuda a predir el control metabòlic.

Si bé els videojocs avaluats són d'una qualitat molt variable, l'adherència al joc i el grau d'instrucció respecte al maneig de la malaltia són alts.

En conclusió els autors de l'estudi suggereixen que els videojocs poden tenir un gran potencial com a intervenció associada per a l'educació en diabetis. No obstant això, són escassos i es requereixen millores dirigides a l'usuari, el missatge educatiu, la qualitat i el context de l'avaluació.