Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Projecte SWEET: conclusions del seguiment de deu anys a joves amb diabetis tipus 1

Projecte SWEET: conclusions del seguiment de deu anys a joves amb diabetis tipus 1
Divendres, 2 Juliol, 2021

El registre internacional The SWEET Project (NCT04427189) es va engegar l'any 2008 amb l'objectiu de millorar resultats en la diabetis pediàtrica. L'avaluació comparativa d'indicadors de qualitat entre centres o països diferents ha demostrat que és eficaç en alguns registres.

Un seguiment de deu anys ha permès estudiar les tendències temporals dels indicadors de qualitat en 22 centres de 19 països d'Europa, Austràlia, el Canadà i l'Índia en joves amb diabetis tipus 1. Es van comparar les dades del registre d'infants, adolescents i adults joves amb diabetis tipus 1 menors de 25 anys d'edat entre els anys 2008-2010 i 2016-2018. 

Les dades del projecte SWEET

En el primer període de temps (2008-2010) es van incloure 4.930 individus (dels quals el 51 % homes) i en el segon període (2016-2018) es van incloure 13.654 individus (dels quals el 52 % homes), amb una mitjana d'edat d'11,3 anys en el primer i de 13,3 anys en el segon i durada de la diabetis de 2,9 anys (0,8 - 6,4) en el primer i de 4,2 anys (1,4 – 7,7) en el segon.

L'hemoglobina glicada (HbA1c) ajustada va millorar del 8,4 % al 7,9 % (p menor de 0,0001). En tots els grups d'edat, l'HbA1c va ser significativament menor en els usuaris de bombes d'insulina i sensors. La hipoglucèmia severa va disminuir del 3,8 % al 2,4 % (p menor de 0.0001), mentre que els episodis de cetoacidosi diabètica van augmentar significativament en el grup d'individus en tractament amb insulina subcutània. També es va evidenciar millora de l'índex de massa corporal (en desviació estàndard), de 0,55 (0,46 - 0,64) a 0,42 (0,33 - 0,51) (p menor de 0,0001).

Pel que fa a la relació temporal entre l'ús de bombes d'insulina i sensors de glucosa i l'assoliment de l'objectiu d'HbA1c, es va observar que el 21 % dels participants va aconseguir un objectiu d'HbA1c de menys del 7 % l'any 2008. Aquesta xifra es va mantenir constant durant uns anys i després es va observar un increment al 34 % l'any 2018. Amb el temps, l'augment en l'ús de teràpia amb bomba d'insulina del 34 % al 44 % va precedir l'augment d'assoliment de l'objectiu d'HbA1c (menys del 7 %), del 21 % al 34 %.

Per contra, l'ús del sensor va ser insignificant fins a l'any 2015, i a partir d'aleshores s'evidencia un augment considerable, amb més de la meitat dels participants usuaris d'un sensor de glucosa al 2018.

Tot i que les dades observacionals no poden provar la causalitat, l'anàlisi de dades del SWEET de forma longitudinal durant deu anys proporciona evidència que aquest major ús de la tecnologia en la diabetis pediàtrica en centres de tot el món és segur i eficaç. 

Conclusions

L'anàlisi de la base de dades SWEET demostra una millora de l'hemoglobina glicada (HbA1c) durant un període de deu anys, de manera uniforme en tots els grups d'edat pediàtrica, i possiblement associada a l'ús de la tecnologia en la diabetis, l'ús d'un informe de dades electrònic unificat, l'avaluació comparativa, la revisió i les estratègies de millora de la qualitat de SWEET. Alternativament, aquests efectes també podrien ser el resultat d'una tendència i/o el resultat d'altres factors com la intensificació del maneig de la diabetis (educació, suport psicosocial i ús de la tecnologia), que gradualment s'han estès a tot el món.

Nous desenvolupaments estratègics en educació i maneig de la diabetis, atenció harmonitzada i objectius de tractament unificats són necessaris per prevenir les complicacions i perllongar la vida en la majoria de les persones amb diabetis tipus 1.

SWEET

Better Control in Pediatric and Adolescent DiabeteS: Working to CrEate CEnTers of Reference.

Bibliografia: Gerhardsson P, et al. The SWEET Project 10-Year Benchmarking in 19 Countries World wide Is Associated with Improved HbA1c and Increased Use of Diabetes Technology in Youth with Type 1 Diabetes. Diabetes Technol Ther. 2021 Feb 26. doi: 10.1089/dia.2020.0618. Epub ahead of print. PMID: 33566729.

Resumit per Larisa Suárez, pediatra endocrinòleg Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.