Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

La insulina faster aspart en nens i adolescents amb diabetis tipus 1

La insulina faster aspart en niños y adolescentes con diabetes tipo 1
Dimecres, 14 Febrer, 2018

La faster aspart és una nova formulació de la insulina aspàrtica (IAsp) que incorpora dos excipients ben coneguts, L-arginina i niacinamida, i proporciona una formulació estable i una absorció inicial més ràpida després de l’administració subcutània. En adults amb diabetis tipus 1, ha demostrat un inici d'acció més ràpid i un major nivell d'exposició que la insulina aspàrtica.

Un estudi va investigar les propietats farmacològiques d'aquesta insulina d'acció més ràpida en nens i adolescents comparada amb IAsp i també amb població adulta. A l'Hospital Infantil Auf der Bult d'Hannover, a Alemanya, es va realitzar un assaig clínic aleatorizat, doble cec i creuat, en 12 nens (de 6 a 11 anys), 13 adolescents (de 12 a 17 anys) i 15 adults (de 18 a 64 anys) amb diabetis tipus 1 de més d'un any d'evolució, en tractament amb múltiples dosis d'insulina o bomba d'insulina i nivells d'hemoglobina glicosilada menys del 10%.

Els subjectes van anar a dues visites separades, en les quals se'ls administrava insulina aspàrtica o faster aspart de forma subcutània a una dosi de 0,2 UI/kg immediatament abans d'una ingesta estandarditzada ajustada al seu pes. Posteriorment es van realitzar analítiques de sang per estudiar la farmacocinètica (inici de detecció de nivells d'insulina en sang, moment en què aconsegueix el 50% del pic màxim i el pic màxim) i per determinar la glucosa i la cetona en sang.

L'inici de detecció de nivells d'insulina amb faster aspart tenia lloc aproximadament dues vegades més ràpid que amb IAsp (5-7 minuts abans) i s'obtenia de forma precoç (durant els primers 30 minuts) una major exposició a la insulina, sense diferències en el pic màxim i l'exposició total. En nens, l'excursió glucèmica a l'hora i dues hores després dels àpats es reduïa de forma estadísticament significativa.

En tots els grups de l'assaig clínic, ambdues insulines van ser ben tolerades, sense presència d'efectes adversos ni major risc d'hipoglucèmia.

Aquest estudi mostra el potencial d'acció més ràpid de la faster aspart en comparació de la insulina aspàrtica en nens i adolescents amb diabetis mellitus tipus 1. Aquests resultats suggereixen que la faster aspart pot promoure una millora en el control de la glucosa postprandial.

Article científic de referència: Fath M, Danne T, Biester T, Erichsen L, Kordonouri O, Haahr H. Faster-acting insulin aspart provides faster onset and greater early exposure vs insulin aspart in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Pediatr Diabetes. 2017 Dec;18(8):903-91.

Resumit per: Montserrat Amat Bou, màster d’Endocrinologia pediàtrica a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.