Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Variar la dieta podria tenir un impacte en el desenvolupament de la diabetis

Verdures - Autor: Keneth Cruz - Flickr CC BY-NC 2.0
Dijous, 17 Juliol, 2014

Un estudi holandès demostra que en el moment del debut de diabetis tipus 1 els nens petits no tenen els mateixos microorganismes en l'intestí que els nens sense diabetis.

En l'última dècada s'ha fet evident que la microbiota intestinal (trilions de microorganismes, principalment bacteris, que habiten en l'intestí humà) juga un paper important en l'estat de salut de les persones. En particular, diversos estudis han demostrat que certes combinacions de microbiota intestinal poden induir una resposta autoimmunitària concreta.

Com succeeix en moltes altres patologies autoimmunitàries, la incidència de diabetis tipus 1 està en augment, en particular en nens per sota dels 5 anys. 

Investigadors del Departament de Microbiologia Mèdica, el Centre Mèdic Universitari de Groningen i la Universitat de Groningen (Holanda) han estudiat la microbiota intestinal dels nens menors de 5 anys en el moment del debut de diabetis tipus 1, comparant-la amb la de nens sense diabetis.

Durant l'estudi es van recollir un total de 28 mostres fecals de nens d'1 a 5 anys d'edat en el moment del diagnòstic de diabetis tipus 1 a diversos hospitals de diferents països europeus. Per a cada nen amb diabetis es va buscar un nen no diabètic de la seva mateixa edat recollint les mostres fecals de la mateixa manera, amb l'objectiu de poder comparar la composició de la microbiota intestinal.

Els resultats de l'estudi mostren que, en efecte, la composició de microbiota intestinal d'aquests nens en el moment del debut és diferent als nens no diabètics. En particular, es destaca que els nens molt petits amb diabetis tipus 1 semblen no tenir les espècies bacterianes que són responsables de la producció d'un metabòlit dels aliments beneficiós anomenat butirat. Aquesta substància es genera durant la digestió i protegeix l'intestí d'inflamació.

Els autors de l'estudi conclouen que és important equilibrar la microbiota intestinal en espècies productores de butirat durant el desenvolupament dels nens. Donada la importància de la dieta en aquest procés, l'estudi suggereix que variar la dieta podria tenir un impacte en el desenvolupament de la diabetis. Això obre noves preguntes i línies de recerca a possibles formes de prevenció de la diabetis.