Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Exactitud del sensor de monitoratge continu de glucosa. Comparació entre la inserció en el braç, l'abdomen i el gluti

Exactitud del sensor de monitoratge continu de glucosa. Comparació entre la inserció en el braç, l'abdomen i el gluti
Dimecres, 6 Maig, 2020

El Dexcom® G5 és un sistema de monitoratge continu de glucosa que permet, mitjançant la inserció d'un sensor, obtenir el mesurament de la glucosa en el líquid intersticial de manera contínua. En població pediàtrica, el seu ús està aprovat per ser inserit a l'abdomen o al gluti; però, en la pràctica clínica hi ha nens i nenes que el porten al braç.

Un estudi realitzat per diferents universitats i hospitals italians va comparar la precisió dels resultats de la glucosa, inserint el sensor en tres llocs diferents: el braç, l'abdomen i el gluti.

En l'estudi, van participar 30 infants amb diabetis tipus 1, entre 5 i 9 anys, que es trobaven en un campament d'estiu a Itàlia.

Durant diversos dies, es van recollir les dades obtingudes per la inserció del sensor en dues zones diferents de cada infant. Es va planificar de la següent manera:

  • Dia 0: Inserció del sensor en el lloc habitual durant tres dies.
  • Dia 3: Retirada del sensor durant una jornada.
  • Dia 4: Inserció del sensor en un lloc diferent durant tres dies.

Es van realitzar controls de glucèmia capil·lar als nens i nenes en hores establertes i es va mantenir el monitoratge continu de glucosa, per tal de comparar l'exactitud entre les dues mesures. Les dates i hores dels glucòmetres i monitors estaven sincronitzades.

Per als controls es van establir diversos horaris: abans de cada àpat i dues hores després, abans i després de fer exercici i, finalment, en el cas que fos necessari comprovar un possible episodi d'hipoglucèmia o hiperglucèmia.

Al setè dia, es va realitzar la descàrrega de dades dels sensors i mesuradors. Cada valor de glucosa capil·lar es va creuar amb el seu respectiu valor del sensor per comparar les dades.

Resultats

Es van analitzar les dades de la descàrrega de 60 sensors (dos per cada pacient). La distribució dels llocs d'inserció va ser la següent:

  • 11 en l'abdomen.
  • 19 al braç.
  • 30 al gluti.

Els tres llocs d'inserció van mostrar valors de glucosa similars. No es va trobar diferència estadísticament significativa entre els tres llocs d'inserció en episodis d'hiperglucèmia (glucosa ≤70 mg/dl) ni per l'estat d'euglicèmia (glucosa entre 71 i 180 mg/dl).

Conclusions

En aquest estudi, la precisió dels nivells de glucosa no va mostrar diferència entre els resultats obtinguts a través de la inserció al braç, en comparació als dos llocs aprovats actualment (abdomen i gluti).

No obstant això, els autors de l'estudi destaquen que cal realitzar estudis aleatoritzats i amb major nombre de persones per poder obtenir conclusions finals.

Resumit per: Cristina Vernaza Obando, Màster d'Endocrinologia Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.