Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Comparació de freqüència d'hipoglucèmies entre nens preescolars tractats amb insulina glargina i tractats amb insulina NPH

Nens prescolars
Dilluns, 31 Març, 2014

La clau en el tractament d'infants preescolars amb diabetis tipus 1 és evitar la hipoglucèmia

Investigadores del Diabetes Centre for Children and Adolescents de Hannover (Alemanya) van avaluar les dades de 125 nens (entre 1 i 6 anys d'edat) de més d'1 any d'evolució de la diabetis, de diversos hospitals de diferents països, durant 24 setmanes, on es va indicar la insulina lenta de forma aleatoritzada (resultant així 61 nens tractats amb glargina, un cop al dia i 64 nens tractats amb insulina NPH, dues vegades al dia). Com a variable principal, es va avaluar  la taxa d'hipoglucèmies, compostes per hipoglucèmies simptomàtiques, valors menors a 70 mg / dl en el monitor continuat de glucosa o en el control de glucèmia capil·lar. 

Comparant els resultats d'ambdós grups no es va obtenir una diferència significativa pel que fa al nombre d'episodis d'hipoglucèmia, episodis d'hipoglucèmies greus i el control glucèmic entre els nens tractats amb glargina i els que van rebre NPH.

Conclusions

La insulina glargina administrada una vegada al dia va resultar ser una alternativa adequada en infants preescolars, en els quals l'administració d'injeccions podria ser més problemàtica. Gràcies als resultats d'aquest estudi, l'Agència Europea del Medicament va recomenar l'any 2012 la indicació d'insulina glargina en nens amb diabetis tipus 1 majors a 2 anys.

Article científic de referència:

A randomized trial comparing the rate of hypoglycemia -assessed using continuous glucose monitoring- in 125 preschool children with type 1 diabetes treated with insulin glargine or NPH insulin (The PRESCHOOL study). 
Danne T, et al. Pediatr Diabetes 2013: 14: 593-601. Kinder-und Jugendkrankenhaus “AUF DER BULT”, Diabetes Centre for Children and Adolescents. Janusz-Korczak-Allee 12, 30173. Hannover. Germany.