Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

La cetoacidosi en el moment del diagnòstic de la diabetis tipus 1 s'associa amb valors futurs d'hemoglobina glicosilada (HbA1c)

Control de glucosa
Dilluns, 10 Febrer, 2014

Estudi basat en les dades obtingudes del registre nacional danès en població pediàtrica DanDiabKids, que proporciona dades clíniques i analítiques de pacients amb diabetis tipus 1 diagnosticats entre 1996-2009 i en seguiment mèdic fins al gener del 2012. La població estudiada és de 2964 nens menors a 18 anys.

La prevalença de cetoacidosi diabètica en el moment del diagnòstic va ser 17,9%. Del total dels pacients amb cetoacidosi diabètica: 8,3% va presentar un grau lleu; 7,9% moderat i 1,7% greu. La presència de cetoacidosi moderada / greu segons l'edat al moment del diagnòstic: nens menors de 5 anys: 13,6%; de 5 a 10 anys: 6,4%; de 10 a 15 anys: 10,3% i majors de 15 anys: 8,4%. Els episodis de cetoacidosi moderada i greu van ser associats amb nivells elevats de Hba1c (%) i increment de la dosi d'insulina ajustada a la HbA1c, durant el seu seguiment. Els nens sense història familiar de diabetis tenien més probabilitats de presentar cetoacidosi diabètica (19,2% vs 8,8%) en el moment del diagnòstic.

Conclusions 

El debut en forma de cetoacidosi i la seva gravetat s'associen amb un pitjor control metabòlic a llarg termini avaluat amb HbA1c i la funció residual de les cèl·lules beta.